Tinkebell. Beeld Artur Krynicki
Tinkebell.Beeld Artur Krynicki

Een beetje schuiven op het ministerie dat altijd voor alles geld tekortkomt

PlusTinkebell

Tinkebell

Hoe kon het ook anders. (Extra) steun voor iets dat binnen het altijd voor alles geld tekort komende ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt, moet bijna altijd betaald worden met iets dat binnen het altijd voor alles geld tekort komende ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt. Kijk naar de Fair Practice Code. Jarenlang werd er gelobbyd voor een (eerlijke) vergoeding voor kunstenaars wanneer ze hun werk, al dan niet speciaal gemaakt, tentoonstellen in een museum of culturele instelling. Inderdaad, dat wat in elke andere sector normaal is: namelijk betaald worden voor je werk, is in de kunstsector iets waar lobbywerk aan te pas moet komen.

Maar goed. Missie geslaagd. Op papier. Want de Fair Practice Code (een leidraad voor eerlijke vergoedingen) is niet verplicht, maar wordt slechts sterk aangemoedigd en, daar komt de grootste crux: er is geen extra geld voor.

Wat in de praktijk betekent dat instellingen om in aanmerking te komen voor subsidie moeten voldoen aan de Fair Practice Code, waarvoor geen extra budgetten zijn. Er is dus nog net zo weinig geld als eerst, met als verschil dat het kleine beetje dat er is, nu niet meer kan worden verdeeld over een aantal zwaar onderbetaalde kunstenaars, maar nu naar één slecht tot matig betaalde kunstenaar gaat. Is dit een verbetering? Voor die ene kunstenaar: ja. Maar voor de sector als geheel is het op dit moment nog vooral een principekwestie.

Nu naar het nieuws van deze week betreffende steun aan studenten die getroffen zijn in hun studietraject door coronamaatregelen: ‘Het Nationaal Programma Onderwijs van 8,5 miljard euro blijkt niet kostendekkend te zijn. Daarom moet het ministerie van OCW tot 2027 ongeveer 149 miljoen euro bezuinigen op de bekostiging van hogescholen, universiteiten en het mbo.’

Inderdaad, het voorstel is dat er de komende jaren minder geld dan nodig is naar het onderwijs gaat, om studenten die de dupe zijn van deze pandemie te ondersteunen.

(…)

Het lulligste is misschien nog wel dat er tegelijkertijd voor ruim 100 miljoen aan afgekeurde mondkapjes uit de winkel van Sywert liggen te verstoffen in het depot van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U weet wel. Dat ministerie waar voor (tenminste) 5,1 miljard (dat is ruim vijfduizend miljoen) ‘corona-uitgaven’ werden gedaan die achteraf oncontroleerbaar zijn. Hoppa!

Je zou denken, kaats dan gelijk een paar van die miljoenen naar de toekomst van ons land. Loop niet te muggenziften op een fooi voor studenten die sowieso overal het onderspit delven.

Maar ik weet al wat de minister gaat zeggen: Nee joh, ik zie nog een gaatje bij de kunsten. Beetje schuiven, komt goed! En Sywert heeft net een nieuwe bank. Daar past nog wel een schilderijtje boven.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Meer over