Lezersbrief

'Deze plek doet geen recht aan de slachtoffers'

Paroollezers delen hier hun mening over de locatie van het geplande Namenmonument.

Het Parool
Maquette van het Holocaust Namenmonument Nederland. Beeld anp
Maquette van het Holocaust Namenmonument Nederland.Beeld anp

Amsterdammers die - om welke reden dan ook - tegen het Namenmonument aan de Weesperstraat zijn, vinden bomen kennelijk belangrijker dan (102.000 vermoorde) Joodse Amsterdammers, en worden door Judith Zilversmit indirect vergeleken met hen die wegkeken voor de Jodenvervolging (Het Hoogste Woord, zaterdag).

Het siert Het Parool niet dat zij haar eigen PS-chef, die gelet op de aanhef niet schrijft op persoonlijke titel, over twee pagina's de ruimte biedt om een gevoelige discussie op deze goedkope manier plat te slaan.

Max Meulenhoff, Amsterdam

Tot diep in mijn hart ben ik het met het artikel van Judith Zilversmit eens (Het Hoogste Woord, zaterdag). Alleen begrijpt zij het verzet tegen het monument niet. Het is de arrogantie van het Auschwitz Comité en het stadsbestuur om nog steeds overleg te weigeren: over de ontwerper en de plaats van het monument.

Dat veroorzaakt, onnodig, de zogenaamde burenruzie met de stads­bewoners, die met belastinggeld grotendeels meebetalen. Historisch besef ontbreekt om lessen te trekken uit eerdere procedures. Is protest daartegen dan moreel verwerpelijk?

Waarom kan het monument niet prominent in het hart van de ausradierte Jodenbuurt komen, op het lege Mr. Visserplein? Of op het ruime Rokin? Dat betekent wat!

Nu is het opgepropt en weggestopt, en schaadt het het uitzicht op en van het park van de Diaconie en de Hermitage. En het groen van het plantsoen wordt verwijderd voor een muur.

Waarom geen ontwerper die de geest en de maat van Amsterdam wel begrijpt? Dan kan er een door ieder gedragen eerbetoon komen aan onze vermoorde landgenoten - iets waar onze bevolking en overheid destijds deels aan hebben meegewerkt.

Otto Tonino, Amsterdam

De zeer drukke plek aan de Weesperstraat, met al zijn lawaai en luchtverontreiniging, is geen goede plek om zo'n Namenmonument eens in alle rust te bezoeken. Deze plek doet ook geen recht aan de slachtoffers.

Waarom is er niet ­gedacht aan de Plantage Middenlaan, waar nu het oude verzorgingshuis Sint Jacob wordt gesloopt?

Betrek het naastgelegen plantsoen erbij en je kunt hier iets moois van maken. De locatie is perfect, dicht bij de Hollandse Schouwburg, het Verzetsmuseum en het Holocaustmuseum.

Fred Donker, Amsterdam

Schandalig dat er zo veel protest is tegen het beoogde Namenmonument in het plantsoentje aan de Weesperstraat. Ik ben daar schuin ­tegenover geboren, in een huis waar alle Joodse bewoners twintig jaar voor mijn geboorte weg werden ­gehaald en vermoord werden in ­concentratiekampen.

Het plantsoentje waar we het over hebben, is al die jaren een nare plek geweest. Met een vreselijk monument waarmee de Joodse gemeenschap haar dankbaarheid moest tonen aan de Nederlandse bevolking, omdat die ze zogenaamd zo goed beschermd had.

In dat plantsoentje scharrelde in mijn jeugd de 'dorpsgek' rond. Jantje Schreeuw noemden we hem, want als je bij hem in de buurt kwam, begon hij te schreeuwen. Pas jaren later hoorde ik dat Jantje Schreeuw als enige van zijn hele familie was teruggekeerd uit een concentratiekamp. Dat vreselijke lot had hem blijkbaar tot waanzin gedreven.

Zodra bekend werd dat het monument in de Weesperstraat zou komen en het mogelijk bleek om te doneren, heb ik de naam van het meisje geadopteerd dat twintig jaar voor mijn geboorte in mijn ouderlijk huis woonde. Rebecca IJdis, zij was pas 18 jaar toen zij werd vermoord in Auschwitz.

Voor haar, voor de familie van Jantje en voor al die anderen die nooit meer terug zouden komen, hoop ik dat het Namenmonument er zo snel mogelijk komt. Op de enige juiste plek, in het hart van de oude ­Jodenbuurt.

Ineke Bosma, Amsterdam

Meer over