Column Artikel Roze Beeld Artur Krynicki
Column Artikel RozeBeeld Artur Krynicki

De verdwijnende A10 West: proefballonnetje of toekomstmuziek?

PlusRepubliek Amsterdam

Ruben Koops

Wanneer is iets een proefballonnetje, waarmee de krant de lezer doorgaans geen dienst bewijst, en wanneer een serieus voorstel dat aandacht verdient? Dat onderscheid is soms moeilijk te maken, al helemaal in campagnetijd. De vuistregel die ik bij het beantwoorden van deze vraag meestal hanteer: is er een meerderheid voor het voorstel? Een meerderheid in de raad vergroot immers de kans dat het geopperde werkelijk gaat gebeuren.

Met die gedachte wilde ik het idee dat GroenLinks deze week lanceerde, een onderzoek naar het afwaarderen van snelweg A10 West tot stadsstraat, ­eigenlijk meteen afserveren. Natuurlijk wil GroenLinks het graag over snelwegen hebben. De partij ziet alleen maar voordelen. Minder rijbanen en een lagere snelheid betekent meer ruimte voor woningbouw. De gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast voor tien­duizenden Amsterdammers, ondergetekende incluis, zijn evident. Bovendien kan de afgewaardeerde snelweg verhuizen van het dijklichaam naar maaiveld, zodat de hoge barrière ­tussen West en Nieuw-West ­verdwijnt.

Een typische proefballon dus? Aan de ene kant wel. Het is natuurlijk geen toeval dat de grootste partij van de stad dit vier weken voor de verkiezingen naar buiten brengt. Hier trek je aandacht mee. Terwijl de resultaten van het onderzoek naar het plan pas na de verkiezingen zullen komen. Wat de conclusies ook zijn, het wordt hoe dan ook heel duur, heel ingewikkeld en gaat nog heel lang duren.

Aan de andere kant komt het idee niet uit de lucht vallen. Al in 2014 was het VVD-wethouder Eric van der Burg die filosofeerde over de A11, een nieuwe Ring van Amsterdam via de A9 en de A5, waardoor de A10 West een stadsstraat kon worden. Het idee circuleert dan ook al jaren in de Stopera. Tot mijn verbazing stond een onderzoek naar de A10 West ook al aangekondigd in het coalitieakkoord dat GroenLinks sloot met D66, PvdA en SP. GroenLinks had de troefkaart drie jaar in de zak laten ­zitten en besloot er deze week mee aan de slag te gaan. Geen proefballon dus, maar wie wat bewaart die heeft wat.

Toch is de kans niet zo groot dat het aanzien en de functie van de A10 West in de nabije toekomst snel zullen veranderen. Het idee mag al eerder geopperd zijn, in de Omgevingsvisie 2050, dé planologische nota die de komende jaren geldt, staat ­weinig tot niets over de transformatie van de snelweg. De A10 West is namelijk hard nodig om de nog drukkere wegen binnen de Ring te ontlasten van autoverkeer, een andere belangrijke wens van GroenLinks. Als het idee voor de gemeentelijke planologen een logische optie was had het in de Omgevingsvisie moeten staan, die onder verantwoordelijkheid van GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck is opgesteld.

Er staat overigens wel een ruimtelijke reservering vermeld voor de A10 West in de Omgevingsvisie, maar die houdt juist het omgekeerde scenario open als mogelijkheid. Het betreft een claim van Rijkswaterstaat, eigenaar van de weg en het dijklichaam, dat het recht heeft bedongen om aan beide zijden van de A10 West even­tueel nog een rijbaan bij te bouwen. Dit scenario ligt gelukkig ook niet serieus op tafel maar de neuzen staan dus niet dezelfde kant op. Daarnaast zijn er ter hoogte van het Delflandplein vergevorderde plannen om een parkeergarage te bouwen onder de snelweg.

Allemaal indicaties dat het plan van GroenLinks misschien geen proefballon is, maar hoogstens héél, héél, héél verre toekomstmuziek.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl.

Meer over