Karin Spaink Beeld Artur Krynicki
Karin SpainkBeeld Artur Krynicki

De papieren werkelijkheid van toezichthouders

PlusKarin Spaink

Karin Spaink

Het staat er krek zoals het de bedoeling is, dan is dus alles naar behoren – daar lijkt toezicht vaak op neer te komen. Een korte blik, kijken of de beschrijving overeenstemt met de plannen en regels: “Jawel, fijn zo, u mag verder en hier is uw stempel. Veel plezier nog.”

Of de papieren werkelijkheid klopt met de echte? Daar maken toezichthouders en handhavers zich vaak minder druk om. Woord is wet, we controleren vooral of alles goed is ingevuld.

Zo kan een aannemer met arseen vervuilde bagger in een meer storten om dat te verondiepen en kunnen oevers opgehoogd worden met bouwplastic, asbest, piepschuim of ander afval. Want de papieren waren in orde.

Zorgbedrijfjes konden zo lang valse declaraties inleveren en uitbetaald krijgen; alle stempels stonden immers netjes op de indicaties. En grote zorgbedrijven kunnen via door advocaten en notarissen gefiatteerde constructies valselijk miljoenen euro’s winst – gepeurd uit publiek zorggeld – opstrijken, door van zichzelf duur vastgoed te huren of gedeclareerde zorg niet te leveren. Zolang de papieren maar kloppen.

Hadden die zorgbedrijven geen toezichthouders, schrikt de Inspectie jaren later? Wat vreemd! Want hier – en ze wijzen op de staturen – staat toch dat ze die wél hebben? En op dezelfde manier kan Nederland – dat land waar alles zo mooi is geregeld – de facto een belastingparadijs zijn, waar Shell geen inkomsten- of vermogensbelasting betaalt, maar u en ik wel.

Toezicht houden is echt meer dan naar de ingeleverde papieren en verklaringen kijken: een werkelijke controle houdt in dat je kijkt of de werkelijke gang van zaken zich redelijk verhoudt tot de verslaglegging daarvan. Dossiervreten, beheerstructuren uitpluizen, geldstromen controleren, monsters nemen, steekproeven uitvoeren, met betrokkenen spreken en geregeld zelf een kijkje nemen. Toezicht houden is papier niet voor lief nemen en niet goedgelovig zijn. Waarom vinden toezichthouders het vaak zo veel makkelijker om burgers te controleren dan bedrijven?

Afgelopen week was ik tweemaal erg onthutst. Eenmaal over de zogeheten zorgcowboys die Follow the Money en Pointer hadden opgespoord en eenmaal over de bagger- en grondfraude die (alweer) Follow the Money samen met Spit en Zembla beschreef.

Vooral die laatste affaires deden me naar adem happen. Daar waren het nota bene de lokale overheden zelf die een sta-in-de-weg bleken: zij hadden de deal met de fraudeurs georkestreerd en betoonden zich nu blind en doof voor de klachten van de benadeelden. Want op papier klopte het. Heus.

Wat in het geval van de grondfraude extra stak, is dat de overheid door haar eigen laksheid en goedgelovigheid had meegewerkt aan natuurvernietiging en bodemvervuiling.

Het erge is dat het varen op papieren werkelijkheden maakt dat de overheid van zichzelf een steeds ongeloofwaardiger partner maakt – ook voor haar eigen burgers. Woord is wet, waarheidsvinding delft het onderspit. Zo voed je wantrouwen.

Reageren? k.spaink@parool.nl

Meer over