Punten en komma's

DE gOeie VOrM; over het gebruik van hoofdletters en kleine letters

In deze rubriek vertellen we waarom we dingen in de krant schrijven zoals we ze schrijven. Vragen? puntkomma@parool.nl

Maxime Smit

Een lezer schreef onlangs zich zeer te storen aan het door elkaar gebruiken van hoofdletters en kleine letters in onder andere reclamefolders. Bij de brief zaten knipsels met voorbeelden: ‘lekkeRe van Albert Heijn’. Of: IeDere DAG VroLiJK?!’.

Het is een beetje een uitstap voor deze rubriek, die zich voornamelijk richt op de inhoud van teksten en niet op vormgeving, maar voor de verandering is het misschien weleens leuk. Bij de krant gebruiken we immers ook verschillende manieren om al onze letters elke dag weer te presenteren. Zo zijn de letters in koppen groter en vetter dan die in de rest van een bericht. Het moet berichten aantrekkelijker maken. Anders wordt het zo’n saaie woordenbrij.

Het door elkaar gebruiken van kapitalen (hoofdletters) en ‘gewone’ letters zoals in de rEclaMefoLDers doen we niet. De vormgeving van een krant is een stuk strakker. Wat we wel soms doen, is een tussenkopje helemaal in hoofdletters schrijven. Een tussenkop is bedoeld om lucht aan te brengen in de presentatie van een verhaal (anders gáát een tekst maar door) en ziet er normaal zo uit:

Dit is een tussenkop

Als een tekst meerdere ‘hoofdstukjes’ heeft, bijvoorbeeld als een verhaal over woningnood uit de onderdelen ‘gemeente’, ‘bouw’ en ‘kabinet’ ­bestaat, schrijven we die tussenkoppen weleens helemaal in kapitalen; om elk hoofdstuk te markeren.

Bij de krant (en andere gedrukte uitingen) hebben hoofdletters en kleine letters trouwens een andere naam dan elders. Hoofdletters heten er ‘bovenkast’, kleine letters ‘onderkast’. Dat komt nog uit de tijd dat de krant letter voor letter met de hand werd gezet. De kleine letters zaten onder in de kast (onderkast) en de hoofdletters bovenin (bovenkast).

LeUK Om te wEtEn tOch?

Meer over