Opinie

‘De bambificatie van de natuur schaadt de duinen’

Dierenbeschermers die het afschieten van zo’n 2000 damherten willen voorkomen, ontkennen simpelweg de schade die de dieren veroorzaken, schrijft Kees Piël van Stichting Herstel inheems Duin.

Kees Piël
Er zijn nu naar schatting 2800 damherten. Om geen schade meer te veroorzaken moeten er 2000 worden geschoten.  Beeld ANP
Er zijn nu naar schatting 2800 damherten. Om geen schade meer te veroorzaken moeten er 2000 worden geschoten.Beeld ANP

Het landschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen is nog immer wonderschoon. En toch luiden natuuronderzoekers daar de noodklok: de vraat van duizenden damherten tast de biologische waarde van het Natura 2000-gebied in ernstige mate aan.

Waternet spreekt zelfs de verwachting uit dat de graasdruk in de komende vijf tot tien jaar maar geleidelijk zal afnemen. Daarmee komt de beheerder in conflict met het faunabeheerplan uit 2016. Dat wenst een ‘doelstand’ van 800 herten in 2021, een stand waarbij er geen schade aan het gebied meer zou zijn.

Waarom faalt het geplande afschot van de herten? Elk voorjaar worden de herten geteld en de cijfers worden vrijgegeven. Dit jaar vreemd genoeg niet. Is het mogelijk dat de afname zo weinig voorstelde dat men zich een beetje schaamde, en dacht: het plan werkt bij ons niet, laten we iets anders verzinnen?

Voorjaar 2018 telde men 3100 damherten, de stand in 2016 was 3900. In voorgaande drie jaar werden 2842 herten geschoten. Zoveel herten geschoten, en toch een afname van slechts 20 procent? Bedenk dat de aanwas van de populatie jaarlijks enorm is: 28 procent. Waarom gebeurt het afschot tot die 800 exemplaren niet gewoon in één seizoen?

Gesteld dat er nu 2800 herten rondlopen, dan moeten er 2000 herten worden geschoten. Waternets alternatief van vijf à tien jaar doormodderen betekent dat steeds die enorme jaarlijkse aanwassen gedood moeten worden: alles bijeen vele duizenden dieren méér. Dat is niet bepaald ‘diervriendelijk’.

De reden om de klus niet in één keer te klaren: Waternet wil de duinen niet maanden afsluiten voor de recreant. Recreatie gaat voor dierenliefde?

Dierensentimenten

Waternet is ook van plan om 2 procent van het natuurgebied met gaas af te schermen tegen de hertenbegrazing. Daarbinnen kan de vegetatie zich herstellen.

Dat is ongelofelijk. De wet biedt immers bescherming aan het hele gebied. Uit koudwatervrees voor recreanten en dierensentimenten wil men 98 procent prijsgeven aan kaalvraat. Amsterdam begaat een wetsovertreding.

Alle ellende is de schuld van de dierenbeschermers. Door procederen wisten zij het afschotplan een jaar uit te stellen. De aanwas van dat verloren jaar moest daarna óók worden gedood. Maar zij beseffen heus dat zij áltijd zullen verliezen. De wettelijke eis tot instandhouding van het gebied is te streng.

De laatste jaren is een sterke achteruitgang vastgesteld van zowel zeldzame als algemene planten; de voedselbronnen voor insecten gingen verloren. Er is grote afname van vlindersoorten en afname van 65 van de 85 soorten bijen en hommels. Er is afname van 61 procent van de soorten zweefvliegen. De herten vraten de liguster- en kruipwilgstruwelen weg. De nachtegaal hoor je niet meer zingen.

Dat alles laat de dierenbeschermer koud. Ze noemen andere oorzaken: droogte of het plaggen. De overeenkomst met klimaatsceptici is groot: de feiten botweg ontkennen. Het gaat de diersentimentalist enkel om het welzijn van de aaibare bambi. Het infantiel bevoorrechten van een paar diersoorten – de vos is ook fantastisch – oftewel de bambificatie van de natuur, wat is dat anders dan ecocide?

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren huldigt de ideologie dat alle soorten op aarde evenveel recht op leven hebben. Een leugen voor wie beseft dat zij in wezen de natuurbeschermingsgedachte veracht. In de Waterleidingduinen vind je haar moordwapen. De Partij voor de Dieren wil op het Journaal komen om door maximale aandacht uiteindelijk alle jacht te verbieden. Ze heeft belang bij het doden van véél dieren, anders geen drama.

Jacht is slechts een middel van beheer. Wat is doeltreffender voor de bescherming van het hele natuurgebied dan de komende winter het afschot tot 800 herten te realiseren? Houd het landschap intact, de hele flora en de fauna. Niet alleen het damhert.

Kees Piël. Stichting Herstel inheems Duin.  Beeld
Kees Piël. Stichting Herstel inheems Duin.
Meer over