Opinie

'Calimerogevoel van Klein Amsterdam is misplaatst'

Scholen in Noord zouden de komst van de nieuwe school Klein Amsterdam in het stadsdeel vertragen. Bestuursvoorzitters van scholen reageren.

Mirjam LeindersDiane Middelkoop en Geert-Jan Nelson en Lex Polman
null Beeld ANP
Beeld ANP

Op 10 juli krijg het nieuwe onderwijs­initiatief Klein ­Amsterdam podium voor zijn verongelijktheid. Kort samengevat: schoolbesturen verdedigen hun positie en proberen Klein Amsterdam te weren uit Noord - en de gemeente houdt zich niet aan haar beloftes. Zo'n calimerogevoel past niet bij Klein Amsterdam. Bovendien ligt de waarheid net even anders.

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam een onderwijsprijsvraag uitgeschreven. Nieuwe en innovatieve ideeën waren welkom, de winnaars werden beloond met het starten van hun school. Drie winnaars zijn vervolgens aan de slag gegaan, en liepen vast op wet- en regelgeving.

De schoolbesturen hebben de helpende hand uitgestoken. Onder hun vleugels kon door de winnaars vernieuwend onderwijs worden gerealiseerd.

Asko heeft de Alan Turingschool mogelijk gemaakt, Staij heeft Laterna Magica verder ontwikkeld, Amos geeft Onze Amsterdamse School vrij baan en STWT/Esprit heeft Spring High omarmd.

Schoolbestuur InNoord heeft Klein Amsterdam aangeboden om een van zijn scholen niet te laten groeien ten faveure van Klein Amsterdam.

We hebben voor het starten van nieuwe scholen wetten, en dat is maar goed ook.

Een nieuw schoolgebouw kost zomaar vier miljoen euro maatschappelijk kapitaal. Dan mag je als overheid een gedegen plan vragen en de verzekering dat het plan levensvatbaar is.

Voor Klein Amsterdam heeft de gemeente al een uitzondering gemaakt. Als een bestaand schoolbestuur een nieuwe school wil starten, wordt door de gemeente eerst ruimte gezocht in de bestaande voorraad van gebouwen.

Klein Amsterdam wil starten op de NDSM-werf en die plek is hun door de gemeente gegund. Maar Klein Amsterdam wil direct op een van de nieuwe kavels starten, in een ­eigen schoolgebouw.

De schoolbesturen overleggen onder voorzitterschap van de gemeente in zogeheten gebiedssessies over Noord. Daar schuift ook Klein Amsterdam bij aan. Op sommige plekken in Noord zijn te veel scholen, soms zijn de scholen te klein. Wijken veranderen immers constant.

In Noord komt nieuwbouw. Ook daarover wordt overlegd tijdens de gebiedssessies. Het gaat dan niet alleen over gebouwen, maar ook over innovaties en onderwijs voor deze en komende generaties.

'You can't always get what you want' - de Rolling Stones wisten het ook. Het geldt voor nieuw­komers evenzeer als voor bestaande besturen. In het onderwijs is alles in regelgeving gegoten, ook het starten van een nieuwe school. Je kunt tijdens het spel de spelregels niet zomaar veranderen. Die spelregels zijn gemeentelijk en landelijk vastgelegd, niet door schoolbesturen, maar door de overheid.

Nieuwe wetgeving voor het starten van een school ligt voor bij de Tweede Kamer. Tot die tijd respecteren alle schoolbesturen de huidige wetgeving. Het toepassen van in onze sector algemeen gangbare regels vragen we ook van initiatiefnemers van nieuwe onderwijsconcepten.

Mirjam Leinders , voorzitter college van bestuur InNoord
Diane Middelkoop, voorzitter college van bestuur Asko
Geert-Jan Nelson, directeur - bestuurder Absa
Lex Polman, voorzitter college van bestuur Amos

Meer over