Lezersbrief

‘Besturen deed de PvdA de laatste jaren slecht’

Peter Goedkoop uit Amsterdam is van mening dat Lodewijk Asscher van de PvdA een toontje lager zou kunnen zingen. ‘Wie vertelt de keizer dat hij geen kleren meer aan heeft?’

Peter Goedkoop
Lodewijk Asscher. Beeld Bart Maat/ANP
Lodewijk Asscher.Beeld Bart Maat/ANP

Er is iets opmerkelijks aan de hand met de zelffelicitatie van Lodewijk Asscher in Het Parool van maandag 26 augustus: terecht constateert hij dat in het verre verleden veel wethouders van sociaaldemocratische huize goede dingen hebben gedaan voor de stad. Ze droegen bij aan de welvaart, veiligheid en gezondheid van nu.

Tegelijkertijd benoemt hij de tegenwoordige woningnood, de rijken die de stad confisqueren, toenemende ongelijkheid en vieze lucht. Hoe lang is het geleden dat de PvdA de dominantie in de (Amsterdamse) politiek verloor? Pas enkele jaren. En nog steeds is die partij nogal dominant in de gemeentelijke ambtenarij.

Asscher noemde (terecht) zelf al die prachtige verworvenheden van de aartsvaders van de sociaaldemocratie. Daar ligt echter niet het probleem.

In 2016 kwam de Commissie Brenninkmeijer met een degelijk en leerzaam rapport over de wijze waarop Amsterdam wordt bestuurd. In ongeveer twintig, heel deftig geformuleerde, pagina’s stelde de commissie dat in bestuurlijk Amsterdam iedereen zich met alles bemoeit, ook al gaat hij er niet over en heeft hij er geen verstand van.

Eenmaal gemaakte afspraken nakomen, is evenmin een goed gebruik. Die commissie voorspelde zelf al dat haar rapport in een diepe la terecht zou komen, wat lijkt te zijn gebeurd. Heel jammer, want het bevat nuttige aanknopingspunten om het bestuur van de stad weer op orde te krijgen.

En dan heb ik het nog niet eens over de vele projecten die altijd duurder worden. Ook duurt de uitvoering veel langer dan gepland. Iets dat juist voortkomt uit die cultuurproblemen waar de PvdA tenminste medeverantwoordelijk voor is. Het is niet moeilijk voorbeelden van slecht en daardoor kostbaar bestuur uit de mouw te schudden, zoals Project 1012, juist uit de tijd dat die PvdA van Asscher zoveel had te vertellen.

De analyse van Asscher had daarom moeten luiden: in het verre verleden hebben we als sociaaldemocraten erg veel goed werk gedaan, maar we moeten constateren dat we dat besturen niet meer konden en dat we onze verworvenheden uit onze handen hebben laten glippen. Een zelffelicitatie is daarom misplaatst, tenzij afbraak van die prachtige en nuttige verworvenheden het doel was. Wie vertelt de keizer dat hij geen kleren meer aan heeft?

Peter Goedkoop, Amsterdam

Meer over