Opinie

'Behandeling Jerry Afriyie in RTL Late Night was een dieptepunt'

RTL Late Night over de A7-blokkade was redactioneel en journalistiek ontspoord, aldus de directie, raad van toezicht en programmamakers van Pakhuis de Zwijger in dit opiniestuk.

Pakhuis de Zwijger
Twan Huys, presentator van RTL Late Night Beeld ANP
Twan Huys, presentator van RTL Late NightBeeld ANP

De behandeling van Jerry Afriyie ten opzichte van Jenny Douwes in de uitzending van RTL Late Night op vrijdag 12 oktober was een dieptepunt in de journalistieke televisie­geschiedenis.

Het gesprek met beide gasten is op een ongelijkwaardige manier gevoerd - bewust of onbewust tot stand gebracht door de presentator en de redactie van het programma.

Pakhuis de Zwijger roept media en podia van Nederland op om lering te trekken uit deze affaire en zich in te zetten voor een constructieve maatschappelijke dialoog.

Als onafhankelijk platform voor creatie en ­innovatie in de stad maken wij bij Pakhuis de Zwijger ruim 600 programma's per jaar in samenwerking met meer dan 150 maatschappelijke partners. Daarin staan stedelijke thema's ­zoals gebiedsontwikkeling, zorg en duurzaamheid centraal.

Ook met Jerry Afriyie maken wij programma's in de reeks Wit Aan Zet, over de onderwerpen 'de inclusieve stad' en 'onderwijsvernieuwing'. Dus ja, we kennen Jerry Afriyie goed. Maar dat is niet de reden dat wij dit artikel hebben geschreven.

Onacceptabel
Als organisatie die programma's maken als core business heeft, hebben wij met verbazing en zelfs ontzetting naar de uitzending van RTL Late Night gekeken.

Het item over de A7-blokkade-rechtszaak - waarin de inperking van grondrechten van de ene groep door een andere groep centraal zou moeten staan - is zowel ­redactioneel als journalistiek ernstig ontspoord, met de volgende drie dieptepunten:

Ten eerste is het bijzonder vreemd dat de redactie van RTL Late Night heeft toegestaan dat Jenny Douwes en haar advocaat aan tafel konden zitten, terwijl Jerry Afriyie en zijn advocaat in eerste instantie niet aan tafel mochten plaatsnemen.

De keuze om in een tweegesprek annex tafeldebat de ene gast eisen te laten stellen over de inhoudelijke rol van de andere gast, nog afgezien van de eventuele afspraken die zijn gemaakt, zou onacceptabel moeten zijn voor een journalistiek medium als RTL Late Night.

Ten tweede kreeg Jenny Douwes aanzienlijk meer spreektijd en gelegenheid om haar standpunten onder de aandacht te brengen dan Jerry Afriyie. Zo kreeg Douwes niet alleen in de eerste vijftien minuten zelfstandig spreektijd, ze kreeg ook in de rest van het programma meer ruimte.

In de vijftien minuten dat Jerry Afriyie eindelijk aan tafel mocht zitten, werd hij voortdurend onderbroken. In een gesprek waarin twee partijen zijn uitgenodigd om de verschillende perspectieven rondom een onderwerp uiteen te zetten, zou de gespreksleider - zeker van het kaliber Huys - scherp moeten toezien op gelijke spreektijd.

Jerry Afriyie kreeg bij Late Night 'aanzienlijk' minder spreektijd dan Jenny Douwes. Beeld Mark van der Zouw
Jerry Afriyie kreeg bij Late Night 'aanzienlijk' minder spreektijd dan Jenny Douwes.Beeld Mark van der Zouw

Ten derde beschuldigde Jenny Douwes Afriyie diverse keren op een terloopse manier van terrorisme. Een zware, maar valse beschuldiging, die door Twan Huys, als onafhankelijke journalist en gespreksleider weersproken, of op zijn minst had moeten worden bevraagd.

Voor veel kijkers hebben deze onweersproken insinuaties vermoedelijk tot een vertekend beeld geleid. Juist vanwege de mogelijke impact van dit type fake news had RTL Late Night hier zeer zorgvuldig mee om moeten gaan.

Grondrechten
Welke motivatie ook aan deze vertoning ten grondslag heeft gelegen, deze uitzending was een schokkend voorbeeld van een oneerlijk en ongelijkwaardig gesprek.

Afriyie kreeg een behandeling door de presentator en de redactie van RTL Late Night die hij niet verdient. Die geen enkele gast verdient. Zeker niet als je als burger op televisie komt praten over de inperking van jouw grondrechten.

Dit oneerlijke gesprek heeft schade berokkend aan alle betrokkenen en met name aan de kwaliteit van het publieke gesprek in Nederland, een van de belangrijkste pijlers van onze democratische rechtsstaat.

Ons advies, gebaseerd op de duizenden programma's over urgente maatschappelijke kwesties die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt: geef nadrukkelijk een stem aan minder gehoorde groepen, zoek buiten de databases van usual suspects naar gasten, nodig een inclusieve representatie van de maatschappij uit, stel fake news aan de kaak, en behandel de diverse actoren binnen publieke discussies correct, met het respect dat de gasten verdienen.

Wij weten uit ervaring hoe moeilijk het is om programma's te maken vanuit een neutrale positie en maken natuurlijk zelf ook weleens fouten. Toch blijven wij ons elke dag inzetten voor een zo eerlijk mogelijk publiek gesprek.

Want in een klimaat van grote tegenstellingen en groeiende polarisatie creëert alleen een gelijkwaardige dialoog onderling begrip en daarmee een atmosfeer voor oplossingen.

Egbert Fransen, namens directie, Raad van Toezicht en medewerkers van Pakhuis de Zwijger.

Lees ook: Twan Huys geeft niet nagekomen afspraak met Jenny Douwes toe

Meer over