Lezersbrief

‘Afval: pak vóór nieuwe plannen eerst de huidige praktijk aan’

Oud-minister Jacqueline Cramer en een deel van de gemeenteraad denken te snel aan nieuwe plannen, betoogt Roland Haffmans in deze brief. 'De dagelijkse moeizame praktijk van de huidige afvalverwerking boeit hen nauwelijks en valt buiten hun aandacht.’

Het Parool
null Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP
Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Volgens de oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zou de afvalcentrale AEB een grondstof- en energiecentrale moeten worden (Het Hoogste Woord, zaterdag). Met de enorme stroom riool­waterslib is meer te doen dan verbranden. Met nascheiding en een sorteercentrum kan alle afval verdwijnen, dan resteren energie, warmte en CO2 voor de glastuinbouw − nuttig en rendabel. De afvalverbranding kan zo afgebouwd worden, mijmert de oud-minister, en de huidige gedwongen stillegging kan die mogelijke afbouw versnellen.

In de praktijk ligt, na anderhalf jaar verscherpt toezicht, een groot deel van de afvalverwerking stil voor tenminste de rest van dit jaar.

Met de te grote onveiligheid stonden de werkomstandigheden onder druk. Geen privaat bedrijf, maar een eigen gemeentelijk bedrijf, nu hoor je de gemeenteraad niet. Die ‘enorme stroom rioolwaterslib’ wordt deels ver weg in Terneuzen gedumpt, tijdelijk heet het. Wat is tijdelijk, haalt Amsterdam dat afval straks weer op om het alsnog te verbranden?

Het AEB levert te weinig elektriciteit en warmte, dus moet stroom worden ingekocht, waarschijnlijk uit kolen- en gascentrales, het resultaat van de ‘vlucht naar voren’ waar Cramer om vraagt? Onder de leus ‘van het gas af’, wordt voor het warmtenet diesel ingezet, met zowel meer CO2-uitstoot als meer luchtvervuiling.

Opvallend is de onzichtbaarheid van de gemeenteraad in dit dossier. Vooraf aan de sluiting ging anderhalf jaar verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst. De raad zwijgt en lijkt onverschillig, de wethouder is blij met meer aandacht van buiten en tevreden met de raad van toezicht, diezelfde raad die een half jaar later mag aftreden!

Ook rapporten van de Amsterdamse Rekenkamer brachten de raad niet in beweging, de beoogde duurzaamheid met de hoogst moderne afvalscheider stond voorop. Dat heel nieuwe apparaten vaak kinderziektes kennen, blijkt verrassend. Het is afwachten of die afvalscheider ooit goed gaat werken en tegen welke prijs.

Cramer en een deel van de gemeenteraad kicken op nieuwe afvalplannen: dreigt een plan te mislukken, dan stappen ze rap over op een volgend. De dagelijkse moeizame praktijk van de huidige afvalverwerking boeit hen nauwelijks en valt buiten hun aandacht. Fraaie toekomstdromen spreken meer tot de verbeelding, medewerkers, burgers en milieu krijgen nu de rekening van een ondermaats werkend afvalbedrijf.

Roland Haffmans, Amsterdam

Lees alles over de problemen bij het AEB in ons dossier.

Meer over