Het gebouw aan de TT Melissaweg in Amsterdam-Noord, waar in maart 2018 Reduan, broer van kroongetuige Nabil B., werd vermoord.

PlusInterview

Zus kroongetuige Nabil B. slaakt noodkreet: ‘Weer wordt ons de toegang tot de rechter ontzegd’

Het gebouw aan de TT Melissaweg in Amsterdam-Noord, waar in maart 2018 Reduan, broer van kroongetuige Nabil B., werd vermoord.Beeld Desiré van den Berg

De zussen van kroongetuige Nabil B. zitten opnieuw zonder rechtsbijstand nu Royce de Vries is teruggetreden als hun advocaat, na de aanslag op zijn vader Peter R. de Vries én een tip dat zijn leven gevaar loopt. De zussen zien een patroon, waarvoor ze de ‘bewust roekeloze’ overheid verantwoordelijk houden. ‘We zijn voor de leeuwen gegooid en daar liggen we nog.’

Paul Vugts

Het zijn weer slopende maanden vol woede en ontreddering voor de familie van Nabil B., de kroongetuige tegen Ridouan Taghi en diens medeverdachten.

Alweer bijna vier jaar na de moord op hun onschuldige broer Reduan vallen ook zijn twee zussen nog steeds van drama in drama. Hun broer werd doodgeschoten zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil B. als kroongetuige had gepresenteerd, in maart 2018. Dat terwijl de familie de staat nog zo had gewaarschuwd de deal niet naar buiten te brengen voordat B.’s naasten in veiligheid waren gebracht.

In september 2019 werd advocaat Derk Wiersum van de kroongetuige vermoord. Afgelopen zomer, in juli, volgde Peter R. de Vries, zijn vertrouwensman die ook voor de familie een steun en toeverlaat was in een wereld die ze inmiddels als spijkerhard en cynisch ervaren, zéker waar het de overheid betreft.

Meteen na de aanslag zag zijn zoon Royce zich genoodzaakt te stoppen als civiele advocaat van de zussen. Eén van hen doet haar verhaal. Haar volledige naam is bij Het Parool bekend, maar ze wil zo anoniem mogelijk blijven.

‘Onzorgvuldige opsporingsdiensten’

Op 3 januari jongstleden bracht Royce de Vries naar buiten dat de politie hem heeft gewaarschuwd dat zijn leven gevaar loopt. De enige reden die hij kan bedenken, is de juridische bijstand die hij aan de zussen van de kroongetuige heeft verleend.

Vooral doordat zijn naam is uitgelekt. Uit veiligheidsoverwegingen verleende hij de zussen zijn bijstand zó anoniem dat zelfs sommige kantoorgenoten van niets wisten, tot zijn naam ‘via onzorgvuldige opsporingsdiensten’ terechtkwam bij John van den Heuvel van De Telegraaf, die zijn identiteit vervolgens naar buiten bracht.

Voor de zus is het de derde keer dat ze zonder advocaten komt te zitten, met wie ze procedures tegen de overheid voorbereidde. Zij ziet een helder patroon, waarover ze woedend is. “In onze strijd om veiligheid worden wij vermorzeld door de staat. Stééds als de overheid bang is dat wij voor onze grondrechten opkomen, worden onze advocaten voor de bus gegooid.”

Eerdere advocaten van de familie zagen zich twee jaar geleden genoodzaakt de verdediging neer te leggen omdat ze er na ernstige fouten niet meer op vertrouwden dat de overheid ze anoniem zou houden. Ook toen vermoedde de familie B. dat hun terugtreden de overheid op zijn minst goed uitkwam, omdat de familie te lastig werd.

Nu staat voor de zus vast dat de naam van Royce de Vries bewust ‘is gelekt aan John van den Heuvel’, zoals staat opgetekend in de aangifte die de zussen in overleg met Peter R. de Vries op 23 juni 2021 deden van schending van het ambtsgeheim door medewerkers van justitie.

Chronologie

In die aangifte staat de chronologie opgesomd.

Op 17 mei waarschuwde Peter R. de Vries in een gesprek met een ‘strategisch adviseur’ van de politie dat een conflict met de staat zodanig escaleerde dat de kroongetuige ‘zijn overeenkomst met de staat zou opschorten’.

De aangifte: ‘De adviseur waarschuwde toen op zijn beurt dat als het zo ver zou komen, het Openbaar Ministerie alles uit de kast zou halen op publicitair terrein en dat er ook gelekt zou gaan worden.’

Op 20 mei werd namens de zussen een kort geding tegen de staat aangekondigd, over hun beveiliging.

Op 26 mei ging de kroongetuige inderdaad in staking. Hij zou geen verklaringen meer afleggen in het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en consorten tot zijn conflicten met de staat, onder meer over de beveiliging van zijn gezin, waren bijgelegd.

Die avond stelde misdaadverslaggever John van den Heuvel in een video op de website van De Telegraaf dat hij ‘in de wandelgangen’ had gehoord dat het Openbaar Ministerie ‘zich kapot ergert aan met name het declaratiegedrag van Nabil B. en zijn familie’. “De familie wordt nu bijgestaan door het voormalig kantoor van Peter R. de Vries. Royce de Vries en, uh… Dus daar komen ook allerlei rekeningen van.”

Furieus

De zus van Nabil B. was witheet dat de naam van hun zo zorgvuldig anoniem gehouden advocaat weer op straat lag. Ze whatsappte Peter R. de Vries. Die reageerde in appjes furieus en noemde de actie levensgevaarlijk. Tot aan het laatste telefonische contact met de zus, kort voor hij zou worden neergeschoten, bleef hij woedend op Van den Heuvel.

Hij en de zus zagen een overduidelijke uitvoering van het eerdergenoemde dreigement dat zou worden ‘gelekt’ als de kroongetuige zou staken.

Uit voornoemde aangifte van schending van het ambtsgeheim: ‘Het is buiten discussie dat de informatie van Van den Heuvel afkomstig is van een medewerker van het Openbaar Ministerie. Van den Heuvel en zijn advocaat hebben het nota bene zelf meerdere keren bevestigd.’

De zus is diep teleurgesteld en memoreert dat zij en haar zus nota bene hebben meegewerkt aan Van den Heuvels documentairereeks De Jacht op de Mocro-Maffia op Videoland, terwijl ze al jaren levensgevaar liepen. Juist Van den Heuvel, die al vier jaar zwaar wordt beveiligd, moet beseffen wat voor gevolgen het melden van de naam zou hebben, is het idee.

In 2019 deed de familie ook al aangifte van lekken door overheidsdienaren. Ook toen ging het om geheime informatie over veiligheid. De Rijksrecherche concludeerde na onderzoek dat ‘inderdaad ambtenaren informatie hebben gelekt’ (aan het Algemeen Dagblad), maar dat zó veel ‘functionarissen van het OM en de politie op de hoogte zijn’ dat het onderzoek spaak liep.

Op 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries neergeschoten. Mede op klemmend verzoek van zijn naasten legde zoon Royce de verdediging van de zussen definitief neer.

De bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries vorig jaar juli in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.  Beeld Joris van Gennip
De bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries vorig jaar juli in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.Beeld Joris van Gennip

Als lastpakken behandeld

Ze zitten weer zonder advocaat. “De overheid blíjft ons keer op keer schade toebrengen in plaats van ons te beschermen. Wij zijn onschuldige slachtoffers van de moorden op mijn broer, op Derk en op Peter. De overheid heeft die moorden eerder in de hand gewerkt dan dat ze er alles aan heeft gedaan om die te voorkomen, maar wíj worden als lastpakken behandeld,” zegt de zus. Zij en andere familieleden hebben volgens haar ‘na drie moorden en duizenden noodkreten’ nog steeds voortdurend problemen met hun beveiliging.

“Als wij niet stééds actief aan de bel trekken, neemt niemand enig initiatief. Op mails komt soms niet eens een reactie,” zegt ze. “Als wij een positie hoger gaan, of naar de top van het Openbaar Ministerie of de minister, worden we afgewimpeld of weggestuurd, hoeveel aantoonbare blunders ook zijn begaan. De regel is duidelijk: ‘Blijf achter je mensen staan’. Het maakt ons ziek.”

Alle hoop vervlogen

Peter R. de Vries was juist ook op dit punt fel in zijn contacten met het Openbaar Ministerie – met name dat in Midden-Nederland, dat de beveiliging van de familie coördineert –, maar ook hij kreeg geen voet aan de grond. “Onder de vleugels van Peter durfden we eindelijk weer te ademen en een lichtpuntje te zien. Voor ons was en is hij een held, maar nu is alle hoop weer vervlogen.”

“Het had een nog veel groter bloedbad kunnen zijn als wij de overheid niet steeds probeerden te bewegen, maar ze luisteren amper,” zegt de zus. “Het ergste is: wij kunnen nergens een klacht indienen. Er is geen enkele controle op het systeem waaronder wij vallen en degenen die steeds aantoonbaar hebben gefaald, blijven onze gesprekspartners.”

De zussen zien niet meer waar ze heen moeten. Dus slaken ze een noodkreet in de media. “Door de vroegtijdige bekendmaking van de kroongetuigedeal met mijn broertje, waar ik radicaal tegen was en ben, zijn we op 23 maart 2018 voor de leeuwen gegooid. Daar liggen we nog,” zegt de zus. “In oorlog weet je wie de vijand is, maar wij als familie worden van alle kanten aangevallen en hebben wéér geen advocaat. Weer wordt ons de toegang tot de rechter ontzegd. We worden monddood gemaakt.”

Royce de Vries wil niet antwoorden op vragen over de kwestie. John van den Heuvel en De Telegraaf zien af van een reactie.

OM: ‘Goed dat Rijksrecherche onderzoek doet naar de aantijgingen’

Het Openbaar Ministerie geeft de volgende schriftelijke reactie: ‘Met de politie zet het Openbaar Ministerie zich onophoudelijk in om een grote groep betrokkenen bij het Marengo-proces te beveiligen tegen een tot nu toe ongekende dreiging. Dit is een uiterst omvangrijk traject dat grote inspanningen vergt en de inzet van veel schaarse capaciteit vraagt.’

‘Het publiekelijk bekend worden van namen van advocaten leidt tot een nog complexere beveiligingsopdracht, waarbij in beginsel nog meer maatregelen nodig zijn en nog meer personeel ingezet moet worden. Daar hebben we geen enkel belang bij. Het is goed dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar de in het artikel genoemde aantijgingen. Aangezien er een onderzoek loopt, kunnen we er nu verder niet inhoudelijk op reageren.’

Meer over