Nieuws

Zo groot is de kans op wateroverlast in uw buurt

Afgelopen week was op verschillende plekken in Nederland sprake van wateroverlast door hevige regenbuien. Als er in Amsterdam sprake is van een wolkbreuk, zit u dan goed? Dat is te zien op deze kaart.

Het Parool
De knelpuntenkaart Beeld Rainproof Amsterdam
De knelpuntenkaartBeeld Rainproof Amsterdam

Amsterdam Rainproof, een netwerk van verschillende organisaties zoals de gemeente en Waternet, zet zich in voor het waterbestendig maken van de stad. Met een interactieve kaart laten ze zien welke buurten de knelpunten zijn in Amsterdam en waarom.

‘We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreme regenbuien in Amsterdam. In combinatie met toenemende bebouwing en bestrating maakt dat onze stad kwetsbaar, want het regenwater kan niet zo snel meer weg’, meldt Rainproof op de website.

Knelpunten

Verschillende buurten zijn aangeduid als knelpunt en die knelpunten zijn weer onderverdeeld in drie categorieën: urgent, zeer urgent en extreem urgent. De Rivierenbuurt is voor een groot deel ingedeeld in de laatste categorie: extreem urgent. Dat is omdat er bij hevige regenval sprake is van ernstige verkeershinder, met name rondom de RAI en in de Rooseveltlaan. Daar worden nu maatregelen genomen om de buurt meer ‘klimaatbestendig’ te maken. Zo wordt er betere waterafvoer aangelegd.

De Spaarndammerbuurt is bijvoorbeeld ‘zeer urgent’. Er is wateroverlast doordat de buurt in een kom ligt, ingeklemd door de hoger gelegen Spaarndammerdijk, -straat en het spoor. OLVG West is ‘extreem urgent’, onder andere door de diep gelegen parkeerplaatsen rondom en onder het gebouw. Betondorp ligt laag in vergelijking met de omgeving waardoor er sneller sprake is van wateroverlast.

De gemeente en Waternet hebben als doel om in 2050 in heel Amsterdam geen schade en overlast te ondervinden bij een hoosbui van 60 millimeter in een uur.

Hoe zit het bij u in de buurt? Bekijk de kaart hier.

Meer over