Nieuws

Woningvereniging vreest ‘blank elitair’ imago door lidmaatschap nazaten

Woningvereniging ‘Samenwerking’, die negenhonderd woningen op vaak zeer gewilde locaties in Oud-Zuid bezit, is verzeild geraakt in een conflict over lidmaatschap voor kinderen van leden. Tegenstanders vrezen dat de vereniging wordt opgezadeld met het imago van een ‘blanke elite-enclave’.

Ton Damen en Bas Soetenhorst
De Harmoniehof in Amsterdam-Zuid behoort tot woningvereniging Samenwerking.  Beeld Floris Lok
De Harmoniehof in Amsterdam-Zuid behoort tot woningvereniging Samenwerking.Beeld Floris Lok

Het slepende conflict in de woningvereniging komt volgende week donderdag tot een climax, op een buitengewone algemene ledenvergadering in de RAI. Daar stemmen de leden over het voorstel om in de statuten vast te leggen dat hun kinderen na hun 18de in aanmerking komen voor het vurig begeerde lidmaatschap.

De voorstanders hebben ruim 600 handtekeningen verzameld onder de 4300 leden. Ze staan pal tegenover het verenigingsbestuur, dat waarschuwt dat als de statuten worden aangepast, Samenwerking zal worden gezien als ‘een witte hoogopgeleide enclave in Amsterdam, die ook nog eens haar woningen uitsluitend voor kinderen van de eigen bevoorrechte leden wil bestemmen’.

In een notitie in bezit van deze krant waarschuwt het bestuur dat dit kwaad bloed kan zetten bij de gemeente. Traditionele erfpachtkortingen zouden in dat geval tot het verleden kunnen gaan behoren.

Formalisering van praktijk

Het kindlidmaatschap is nergens officieel vastgelegd, maar al ongeveer twintig jaar praktijk in Samenwerking, waartoe onder meer de Harmoniehof behoort. Voorstanders vrezen dat het bestuur hiermee gaat breken, onder druk van de gemeente. Daarom willen ze de praktijk nu formaliseren.

Op verzoek van het bestuur heeft het College voor de Rechten van de Mens een advies uitgebracht, waarin staat dat kindlidmaatschap een verboden onderscheid op grond van ras maakt. De voorstanders zijn niet onder de indruk. Zij beschouwen het als een kans hun kinderen in Amsterdam te laten wonen, ondanks de overspannen huizenmarkt, zo stellen ze in een brief aan de leden.

Ingewijden verwachten dat de voorstanders van het kindlidmaatschap in groten getale naar de RAI zullen komen. Doorgaans komen er niet meer dan 80 tot 100 mensen naar vergaderingen van de vereniging.

Hoe een statutenwijziging woningvereniging ‘Samenwerking’ splijt tot op het bot

Wordt woningvereniging ‘Samenwerking’ officieel een ‘blanke elite-enclave’ in Amsterdam-Zuid? Dat is wel de angst van het verenigingsbestuur. Bewoners die in de statuten willen laten vastleggen dat hun nazaten lid kunnen worden, hebben meer dan zeshonderd handreikingen en steunbetuigingen van medeleden verzameld.

Meer over