Wethouder moet verantwoording afleggen over C-Amsterdam

Twijfels over de organisatie achter zender C-Amsterdam zetten de verhoudingen in de Amsterdamse mediawereld verder op scherp. De VVD zal komende raadsvergaderingen vragen stellen aan Mediawethouder Touria Meliani.

Roelf Jan Duin en Vera Spaans
null Beeld Sjoerd van Leeuwen
Beeld Sjoerd van Leeuwen

Van veel liefde tussen AT5 en C-Amsterdam lijkt voorlopig nog geen sprake. Vorige week deden beide partijen hun zegje in de gemeenteraad. Mildred Roethof haalde de woede van AT5'ers op de hals toen zij suggereerde dat verslaggevers van die omroep in sommige buurten 'niet getolereerd' worden, en dat C-Amsterdam beter in staat is om de verhalen uit alle delen van de stad te vertellen. 'Ab-so-lute onzin, deze bewering.' twitterde AT-5-presentator Menko Arends. 'Word ik mistroostig van.'

De wederzijdse stekeligheden tussen AT5 en C-Amsterdam voorspellen weinig goeds voor de samenwerking waartoe de twee partijen veroordeeld zijn. Dat het nu intern ook nog rommelt bij nieuwkomer C-Amsterdam zal het vertrouwen op een goede afloop bij verantwoordelijk wethouder Touria Meliani er ook niet groter op maken.

Wensenlijstje
Woensdag bleek dat het voorstel van C-Amsterdam rammelde. Partners waarmee zou worden samengewerkt, zoals Pakhuis de Zwijger, het Concertgebouw en filmmuseum Eye, wisten van niks. C-Amsterdam gaf later zelf toe dat deze namen vooral 'op een wensenlijstje' stonden. Ook had een van de oprichters, Ray Blinker, zich teruggetrokken.

In een mail schrijft hij: 'Ik heb mij ongeveer een jaar lang met hart en ziel ingezet voor dit initiatief van Mildred Roethof, het oprichten en voorbereiden van een concessie voor C-Amsterdam. Dit omdat ik de noodzaak zag van een vernieuwender en meer inclusiever radio- en mediaomroep voor Amsterdam. Maar in de loop van dit project kon ik me niet goed meer vinden in de manier waarop draagvlak, visie, netwerk en management bij C-Amsterdam vorm kregen.'

Voorkeur voor C-Amsterdam
De gemeenteraad sprak vorige week over het advies dat een onafhankelijke commissie heeft uitgebracht over welke partij de Amsterdamse nieuwsvoorziening voor zijn rekening mag nemen. De commissie sprak een voorkeur uit voor C-Amsterdam; Meliani verbond daar het verzoek aan nog eens te gaan praten met AT5 of de twee tot samenwerking konden komen.

De gemeenteraad moet er uiteindelijk een oordeel over vormen, dat zal worden voorgelegd aan het Commissariaat van de media.

Geen oplossingen
Tijdens de raadsvergadering van vorige week is uitgebreid gesproken over de bedrijfsvoering van C-Amsterdam en AT5. C-Amsterdam stelde de verhouding tussen kosten en de baten niet duidelijk voor, maar ook AT5 bood geen oplossingen voor het elk jaar groter wordend negatief resultaat.

"Ik heb toen de financiƫle man van die commissie gevraagd of we ons op basis daarvan een weloverwogen oordeel konden vormen," zegt Claire Martens, raadslid voor de VVD. "Daarop luidde het antwoord nee. Vervolgens werd hij teruggefloten door de commissievoorzitter."

Het steekt Martens dat zij nu geacht worden te oordelen op basis van informatie die mogelijk niet klopt. "Ik wil van de wethouder weten of zij op de hoogte was, en of het haar oordeel zou hebben veranderd. Heeft C-Amsterdam het voordeel van de twijfel gekregen op basis van feiten die niet kloppen?"

Focus op diversiteit
Ze benadrukt dat de VVD alleen wil bepalen of de partijen geschikt zijn om de functie van stadszender op zich te nemen. "We hebben alleen een oordeel over de bedrijfsvoering, het bestuur en de financiƫn. Niet over de programmering of de inhoud. De focus ligt nu heel sterk op diversiteit, maar daar moeten we geen wedstrijd van maken."

Lees ook: Hoe gaat het nu verder met stadszender AT5?

Nieuwkomer heeft 'beste voorstel'
Elke vijf jaar wordt opnieuw bepaald wie de Amsterdamse nieuwsvoorziening mag verzorgen. Tot vorig jaar was AT5 altijd de enige serieuze kandidaat, maar toen meldde zich C-Amsterdam.

In februari oordeelde een onafhankelijke commissie onder leiding van Marry de Gaay Fortman dat C-Amsterdam het beste voorstel had ingediend. Mediawethouder Touria Meliani vroeg niettemin de twee partijen op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Zij hebben tot 1 juni de tijd.

Als ze er niet samen uitkomen, zal het college een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad, die daar voor het zomerreces over wil beslissen. Het advies van de gemeenteraad wordt daarna voorgelegd aan het Commissariaat voor de media. Dat neemt de uiteindelijke beslissing, maar volgt in principe de raad.

Meer over