PlusInterview

Wethouder Ivens: ‘Ik zie de perverse prikkel bij sociale huur’

Bewoners van particuliere sociale huurwoningen aan de Kramatweg in Oost vertelden woensdag in Het Parool dat zij door hun verhuurder worden weggepest. Onderhoud wordt niet of te laat gepleegd. Wethouder Laurens Ivens (SP) maakt zich zorgen over de hele sector.

Ton Damen
Het wooncomplex aan de Kramatweg. Beeld Ton Damen
Het wooncomplex aan de Kramatweg.Beeld Ton Damen

Worden bewoners van de 47 huizen aan de Kramatweg in Oost inderdaad weggepest?

“Ik ken dit voorbeeld van de Kramatweg. Jaren geleden, toen ik nog geen wethouder was, ben ik daar eens langs geweest. Er mankeerde van alles aan die huizen. Ook toen maakte ik mij zorgen over de wijze waarop verhuurders met dit soort woningen omgingen.”

Hoe ver gaat het treiteren?

“Er zijn, ondanks spookverhalen, weinig voorbeelden waarbij verhuurders knokploegen inzetten. Wat wel gebeurt, is dat ik zelf mailtjes krijg van bewoners die zeggen dat de huurder hen uitrookt. Elk jaar krijgen zij de maximale huurverhoging, terwijl zo min mogelijk aan onderhoud wordt gedaan.”

Is de situatie aan de Kramatweg exemplarisch voor de particuliere verhuur?

“Ik maak regelmatig rondjes langs de vestigingen van de stichting !Woon. Dan valt op dat bijvoorbeeld bij de vestiging in Zuid, waar veel oude particuliere huurwoningen staan, vaak problemen worden gemeld. Het is daar bekend dat eigenaren van een sociale huurwoning hun huurders vaak liever kwijt zijn. Uit onderzoek van De Balie en AT5 bleek vorig jaar bovendien dat twee keer zo veel klachten werden gemeld over particuliere sociale huurwoningen dan over corporatiewoningen.”

Hoe is het gesteld met de particuliere sociale huurwoningen?

“We zien wat er gebeurt: gaat een bewoner van een particuliere sociale huurwoning weg, dan verdwijnt dat huis uit de sociale verhuur. De woning wordt verkocht of er volgt dure huur. De bonus voor de eigenaar is groot.”

Begrijpt u verhuurders die woningen dan maar laten verkrotten als die beloning zo groot is?

“Nee. Huurders hebben recht op een goede woning. Maar ik zie wel de perverse prikkel die eigenaren van particuliere sociale huurwoningen voelen. Hun huizen hebben een hoge WOZ-waarde, maar leveren weinig inkomsten op. Dat is lastig. Dan kun je gaan hopen dat je huurder vertrekt.”

Wat kan de gemeente doen om woningkwaliteit te waarborgen?

“De enige taak die de gemeente heeft op het gebied van woonkwaliteit, is optreden wanneer niet wordt voldaan aan eisen van het bouwbesluit. Een woning die voor 1960 is gebouwd, mag gek genoeg nog een loden waterleiding bevatten. Tegen tocht of enkelglas kan de gemeente ook niets doen. De gemeente schrijft de eigenaar wel aan als ramen kapot zijn of de fundering. Amsterdam heeft bovendien een programma opgesteld om met hulp van bewoners verhuurders te overtuigen hun woningen op te knappen.”

Onderneemt u iets tegen het verdwijnen van sociale huurwoningen in peperdure huur?

“We lobbyen in Den Haag. Er zijn verscheidene mogelijkheden. Eén is de WOZ-waarde niet meer verwerken in het puntenstelsel voor huurwoningen. Een andere optie is dat maximaal vier procent van de WOZ-waarde huur gevraagd mag worden.”

De cijfers

Volgens Amsterdamse cijfers uit 2017 zijn er nog 56.000 particuliere sociale huurwoningen in de stad. Dat is 13 procent van de woningvoorraad. Een studiegroep van PvdA, GroenLinks en SP in de vier grote steden signaleerde dat het aantal particuliere verhuurders in Amsterdam jaarlijks met 2000 daalt. Sinds kort worden de statistieken vervuild door jongeren- en studentenwoningen, van 15 to 25 vierkante meter, die ook gelden als sociale huurwoningen. Landelijk zijn er 198.000 sociale huurwoningen in handen van particulieren.

Meer over