VU: haven Amsterdam steeds belangrijker voor drugscriminelen

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de haven van Amsterdam worden steeds belangrijker als criminele uitwijkhaven, waar legale diensten gebruikt worden door de georganiseerde drugscriminaliteit. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van Politie & Wetenschap.

ANP
null Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De onderzoekers pleiten voor een havenmarinier, iemand die boven de verschillende partijen staat die zich bezighouden met de bestrijding van die criminaliteit. Nu willen de partijen wel samenwerken, maar is het lastig om organisatiebelangen te overstijgen, is de conclusie.

Het NZKG is de grootste benzine-opslaghaven en de tweede kolen- en cacaohaven van de wereld, en daarmee faciliteert het ongewild de cocaïnetransport, zo stellen de onderzoekers. Langs het water zijn veel grote haventerminals en kleinere bedrijfsverzamelgebouwen ‘die vaak onduidelijke praktijken aantrekken’.

Ook de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zoals de politie, de douane, de Fiod, de Koninklijke Marechaussee, inspecties, het Havenbedrijf en enkele gemeenten is niet optimaal. ‘In het bijzonder in het delen van informatie zit één van de grootste barrières,’ zo stellen de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers moeten politie en partners meer en doelgerichter samenwerken, ‘vanuit concrete actiepunten en afspraken over de opvolging’, en moeten er verbeteringen komen in (de kennis over) het delen van informatie.

Meer over