Plus

Voorrang voor buurtbewoners bij nieuwe huurwoningen (als ontwikkelaars meewerken)

Om de nadelen van gentrificatie tegen te gaan, wordt het voor Amsterdamse huurders makkelijker om een nieuwbouwwoning te betrekken in hun eigen buurt. Maar de nieuwe voorrangsregeling werkt alleen als projectontwikkelaars meedoen.

Ruben Koops
Nieuwe huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. De gemeente wil het 'voor de huidige bewoners makkelijker maken een nieuwe huurwoning in hun eigen stadsdeel te vinden.' Beeld ANP
Nieuwe huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. De gemeente wil het 'voor de huidige bewoners makkelijker maken een nieuwe huurwoning in hun eigen stadsdeel te vinden.'Beeld ANP

De ambitie om nieuwe huurwoningen met voorrang beschikbaar te stellen aan belangstellenden die al in het stadsdeel wonen, staat in de gewijzigde Huisvestingsverordening die vanaf 2022 in werking treedt.

Het gaat om een regeling waarmee eerder is geëxperimenteerd in Zuidoost, in de nieuwbouwwijk Hondsrugpark. In het stadsdeel bestaat de angst voor gentrificatie, oftewel dat zittende bewoners worden weggedrukt door de komst van vele duizenden woningen en de nieuwe bewoners die daarbij horen.

Om de negatieve effecten van gentrificatie tegen te gaan komt 25 procent van twee nieuwe complexen aan de Paasheuvelweg en de Pietersbergweg beschikbaar voor mensen die reeds woonachtig zijn in stadsdeel Zuidoost. Ook kantoren die omgezet worden in wooncomplexen, een fenomeen dat transformatie wordt genoemd, kunnen onder de voorrangsregeling vallen.

Mensen die kunnen aantonen dat zij minimaal zes jaar woonachtig zijn geweest in een stadsdeel, komen in aanmerking voor de voorrangsregeling.

Dwang

Overigens zijn er naast de twee complexen in Zuidoost nog geen andere nieuwbouwprojecten elders in de stad aangemeld die onderdeel worden van de regeling, daarover lopen nog gesprekken met ontwikkelaars. De gemeente is afhankelijk van de medewerking van projectontwikkelaars. Zij kunnen niet gedwongen worden om een deel van de nieuw te bouwen woningen ter beschikking te stellen aan omwonenden.

“Veel bewoners maken zich zorgen dat ze door de oververhitte woningmarkt verdrongen worden uit hun buurt”, zegt de recent geïnstalleerde verantwoordelijk wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) “Mensen willen graag in hun eigen buurtje blijven wonen en hun sociale netwerk behouden. Met deze nieuwe regeling willen we het voor de huidige bewoners makkelijker maken een nieuwe huurwoning in hun eigen stadsdeel te vinden.”

Meer over