Vijftig ongedocumenteerden krijgen opvang in sporthal in Noord

De gemeente gaat vijftig ongedocumenteerden opvangen in sporthal Elzenhagen in Noord. De groep verbleef illegaal in een verlaten parkeergarage in Zuidoost.

Jesper Roele
De tentjes op een van de bovenste parkeerdekken van Garage Kempering in Zuidoost, waar de groep nu verblijft. Beeld Marc Driessen
De tentjes op een van de bovenste parkeerdekken van Garage Kempering in Zuidoost, waar de groep nu verblijft.Beeld Marc Driessen

De GGD heeft geadviseerd om per locatie minder mensen op te vangen om zo het risico op besmettingen met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, schrijft de gemeente in een brief aan buurtbewoners. Ook wil de gemeente ’s nachts zoveel mogelijk mensen opvangen en ‘daarom richt de gemeente op verschillende plekken in de stad extra opvang in voor dakloze mensen’.

‘De gemeente verzorgt met ervaren vrijwilligers en met beroepskrachten van het Leger des Heils en de Volksbond voor de opvang,’ schrijft de gemeente verder. De opvang is open van 17.00 uur tot 10.30 uur. Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat de groep dagbesteding krijgt bij café de Ceuvel op de Korte Papaverweg.

De groep, die onderdeel uitmaakt van We Are Here, verblijft nu in tenten in Garage Kempering op de Karspeldreef en zal vanaf donderdag in Elzenhagen worden opgevangen. De parkeergarage staat op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeente zegt dat de opvang in de sporthal tijdelijk is en alleen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Wat is We Are Here?

We Are Here is een vluchtelingen­collectief dat al zeven jaar in een wisselende samenstelling door de stad trekt en zich op verschillende locaties vestigt in leegstaande (oude) panden. De groep wil de aandacht vestigen op hun situatie. Veel van de ongedocumenteerde vluchtelingen hebben helemaal geen papieren of worden niet teruggenomen door hun land van herkomst. Asielaanvragen van leden van de groep worden om uiteenlopende redenen afgewezen.

De afgelopen jaren heeft de groep ­diverse panden gekraakt, onder meer in de Indische Buurt, Uilenstede en in Westpoort.

Meer over