Verkoop afvalverwerker AEB begonnen

Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf deze donderdag bieden op de afvalverwerker AEB. De gemeente verkoopt haar belang van 100 procent in het bedrijf in Amsterdam.

Het Parool
null Beeld Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie
Beeld Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie

De problemen bij AEB zijn nu voorbij, zegt wethouder Victor Everhardt: “AEB en de gemeente zijn er klaar voor en ook de marktomstandigheden maken het mogelijk om de verkoop van AEB te starten. Ik heb alle vertrouwen in een zorgvuldig verkoopproces. De afgelopen tijd heeft AEB bedrijfsmatig en financieel een goede verbeterslag gemaakt.”

Op 12 januari gaf het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam al groen licht voor de verkoop en stelde de voorwaarden vast. Zo is de prijs het belangrijkste verkoopcriterium. Maar de gemeente hecht er ook groot belang aan dat gegadigden een langetermijnperspectief bieden, dat ‘AEB in staat stelt om haar belangrijke rol voor de stad en haar inwoners (afvalverwerking, warmtelevering) te blijven vervullen en verder te verduurzamen’. Ook vraagt de verkoper een visie op het inperken van CO2-uitstoot en het behoud van banen bij AEB.

Naast de vuilverbrander zit ook de nieuwe biomassacentrale van AEB in het te verkopen pakket. Potentiële kopers kunnen zich tot 17 mei melden.

Miljoenenschuld

In 2019 moesten bij AEB vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Verschillende keren sprong de gemeente bij met aanzienlijke financiële injecties. Ook over de biomassacentrale was het nodige te doen, onder meer over de milieuvergunning.

Eind 2019 had AEB een schuld van 226 miljoen euro bij de banken en 147 miljoen euro bij de gemeente. De schulden worden niet ‘meeverkocht’ maar afgelost zodra het bedrijf is verkocht. Overigens is de totale schuldenlast aan de gemeente vorig jaar afgenomen nadat AEB zijn aandeel van 50 procent in Westpoort Warmte (stadsverwarming) voor 73 miljoen euro aan de gemeente verkocht. Ongeveer de helft van dat bedrag heeft AEB gebruikt om een deel van de bankschulden af te lossen.

Er loopt een raadsenquête naar de gang van zaken bij het bedrijf. Die eindigt naar verwachting in het najaar.

Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf deze donderdag bieden op de Amsterdamse afvalverwerker AEB. De gemeente verkoopt haar belang van 100 procent in het bedrijf, dat de afgelopen jaren vaak in het nieuws was vanwege verscheidene perikelen.

De problemen bij AEB zijn nu voorbij, zegt wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen): “AEB en de gemeente zijn er klaar voor en ook de marktomstandigheden maken het mogelijk om de verkoop van AEB te starten. Ik heb alle vertrouwen in een zorgvuldig verkoopproces. De afgelopen tijd heeft AEB bedrijfsmatig en financieel een goede verbeterslag gemaakt.”

Op 12 januari gaf het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam al groen licht voor de verkoop en stelde de voorwaarden vast. Zo is de prijs het belangrijkste verkoopcriterium. Maar de gemeente hecht er ook groot belang aan dat gegadigden een langetermijnperspectief bieden, dat “AEB in staat stelt om haar belangrijke rol voor de stad en haar inwoners (afvalverwerking, warmtelevering) te blijven vervullen en verder te verduurzamen”. Ook vraagt de verkoper een visie op het inperken van CO2-uitstoot en het behoud van banen bij AEB.

Naast de vuilverbrander zit ook de nieuwe biomassacentrale van AEB in het te verkopen pakket. Potentiële kopers kunnen zich tot 17 mei melden.

In 2019 moesten bij AEB vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Verschillende keren sprong de gemeente bij met aanzienlijke financiële injecties. Ook over de biomassacentrale was het nodige te doen, onder meer over de milieuvergunning.

Eind 2019 had AEB een schuld van 226 miljoen euro bij de banken en 147 miljoen euro bij de gemeente. De schulden worden niet ‘meeverkocht’ maar afgelost zodra het bedrijf is verkocht.

Er loopt een raadsenquête naar de gang van zaken bij het bedrijf. Die eindigt naar verwachting in het najaar.

Meer over