Nieuws

Verdachte wil vrijlating om jongerenstichting Ex-Marengo op te zetten, OM is tegen

Justitie blijft zich verzetten tegen de voorlopige vrijlating van Marengo-verdachte Mohamed el Aissaoui (32). Hij zit in voorarrest vast op verdenking van lidmaatschap van de bende van Ridouan Taghi, maar is volgens de rechtbank ‘gemotiveerd zijn leven een andere, niet criminele, richting te geven’.

Paul Vugts
Mohamed el Aissaoui. Beeld PRIVÉ FOTO
Mohamed el Aissaoui.Beeld PRIVÉ FOTO

In detentie is El Aissaoui al jaren druk bezig zijn Stichting Ex-Marengo op te zetten om jongeren uit het criminele milieu te houden waarin hij zelf diep was afgedaald.

Hijzelf en zijn advocaat Marcel Heuvelmans vroegen dinsdag in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp opnieuw om schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Daardoor zou hij zijn plannen voor zich stichting actiever vorm kunnen geven (‘geen woorden maar daden’) en bij zijn gezin met jonge kinderen kunnen zijn.

De officieren van justitie vinden dat de rechtbank net zoals in september 2021 het verzoek om tijdelijke vrijlating moet afwijzen. Ze zijn bang dat hij met valse papieren zal vluchten en gaan er van uit dat de maatschappij geschokt zou zijn als El Aissaoui zou worden vrijgelaten.

Verzoek tot overlevering naar Marokko

Marokko heeft bovendien een verzoek tot overlevering van El Aissaoui gedaan, vanwege zijn mogelijke faciliterende rol bij de schietpartij waarbij in november 2017 in Marrakesh niet Taghi’s rivaal Mustapha F. werd geliquideerd op het terras van diens luxe koffiebar, maar de onschuldige zoon van een voorname rechter.

El Aissaoui zit mede vanwege het vermoede vluchtgevaar gedetineerd in een streng regime. Daardoor is het voor hem onmogelijk rechtstreeks contact te hebben met overheidsdienaren, die hem via zijn stichting in oprichting als jongerenwerker en positief rolmodel zouden kunnen inhuren.

Over de aard van de indirecte contacten met een vertegenwoordiger van de politie, justitie en de gemeente Utrecht lopen de lezingen van de officieren van justitie en Mohamed el Aissaoui en zijn advocaat Marcel Heuvelmans uiteen.

Volgens Heuvelmans ‘droop het enthousiasme af’ van de beleidsmedewerker met wie El Aissoaui ook via een broer contact had. Volgens de raadsman ‘gooide het OM vervolgens roet in het eten’. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het OM hier tussenbeide is gekomen,” zei Heuvelmans. Dat was volgens hem ook al eerder gebeurd om het contact tussen zijn cliënt en de reclassering te blokkeren.

Vele jaren in de criminaliteit

De officieren van justitie ontkennen ‘een stokje te hebben gestoken’ voor de contacten over het project. Volgens hen hebben de broer van El Aissaoui en een ander aanvankelijk niet duidelijk gemaakt in welke strafzaak Mohamed el Aissaoui verdachte is, en welke verdenkingen tegen hem gelden. De medewerkster wilde om meerdere redenen eerst overleggen en is van een serieus voornemen met El Aissaoui in zee te gaan nog helemaal geen sprake geweest.

Een rechter merkte op dat ‘de maatschappij een aansprekend voorbeeld wil van iemand die heel lelijk gezegd midden in de criminaliteit heeft gezeten en uitleggen waarom dat verkeerd is’, maar ze merkte ook op dat El Aissaoui ‘in zijn volwassen leven vele jaren in de criminaliteit heeft doorgebracht, met veel criminele contacten.

El Aissaoui zit na drie jaar voorarrest voornamelijk vast op verdenking van het lidmaatschap van de criminele organisatie van het in 2019 gearresteerde criminele kopstuk Taghi en het mee voorbereiden van drie liquidaties die niet zijn gepleegd. Voor het concreet mee voorbereiden van de liquidatie van de Montenegrijn Ranko Scekic ziet de rechtbank vooralsnog onvoldoende bewijs.

“Ik kan me heel goed voorstellen u in die vierkante meters van uw cel denkt: Ik wil echt iets anders, maar het is de vraag of u zich zult kunnen onttrekken aan druk van het criminele milieu,” zei de rechter. “Als u straks begint met uw stichting en het lukt níet, dan bent u een heel slecht voorbeeld in plaats van een goed rolmodel.”

Medewerking aan publicatie in Het Parool

El Aissaoui merkte op dat hij door zijn medewerking aan een recente publicatie in Het Parool ‘een duidelijk signaal heeft gegeven aan iedereen, ook in het milieu en aan de jongens, dat ik het serieus meen er uit te stappen’. Hij werkte met zijn volledige naam en foto mee aan het artikel ‘om zijn stichting een gezicht te geven’.

De rechter: “Kent u het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’?

El Aissaoui: “Als u me vrijlaat, desnoods onder de strengste voorwaarden, dan zal ik u bewijzen dat ik serieus ben. Het doet me pijn en verdriet dat zoveel jongeren hun leven vergooien en ga er oprecht van uit dat ik jongeren uit de criminaliteit kan houden. Ik hoop dat uw rechtbank mij die kans geeft.”

De rechtbank zal de komende dagen besluiten of El Aissaoui voorlopig op vrije voeten komt.

De Taghi Podcast

Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de recentste ontwikkelingen in het proces Marengo en de daaraan gelieerde processen.