Veel masteropleidingen UvA en VU niet toegankelijk voor hbo'ers

Bijna veertig procent van de masteropleidingen aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit is niet toegankelijk voor gediplomeerde hbo-studenten. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Jari Goedegebuure
null Beeld ANP
Beeld ANP

Bij 64 van de 165 wo-opleidingen die de twee Amsterdamse universiteiten aanbieden, is het onmogelijk om met een hbo-diploma binnen te komen. Dit komt doordat er geen schakeltrajecten - meestal premasters - worden aangeboden.

Vooral de Universiteit van Amsterdam heeft naar verhouding 'opvallend veel' niet-toegankelijke opleidingen: daar gaat het om bijna de helft van de aangeboden wo-studies. Bij de Vrije Universiteit verschilt het percentage (30 procent) nauwelijks met het landelijke gemiddelde, dat met 205 van 701 opleidingen van dertien universiteiten op 29 procent ligt.

De UvA wijst in een reactie op het feit dat in het onderzoek reguliere masters én researchmasters zijn meegenomen, een onderscheid dat ook de Inspectie in het rapport benadrukt. Doorgaans zijn researchmasters namelijk ook voor wo-bachelors beperkt toegankelijk en toegang daartoe vereist vaak een aanvullende selectieprocedure. "De UvA kent relatief veel researchmasteronderwijs," laat een woordvoerder weten.

Ook de VU laat weten dat het om "researchmasters en selectieve masteropleidingen gaat, die een hoog academisch niveau vragen of in sommige gevallen geen verwante hbo-vooropleiding kennen." Volgens de woordvoerder wordt het verschil tussen het eindniveau van een hbo-bachelor en het gevraagde ingangsniveau van deze masters te groot geacht om met een schakelprogramma op te lossen.

Verschillende instroomeisen
Naast het gebrek aan schakeltrajecten zijn er volgens het onderzoeksrapport grote verschillen tussen de instroomeisen van universiteiten. Sommige universiteiten bieden relatief veel masters aan die niet toegankelijk zijn voor hbo'ers, terwijl deze bij andere universiteiten wel een vergelijkbare masteropleiding kunnen volgen. Ook hierin loopt de UvA, samen met Universiteit Leiden, voorop.

Dat komt volgens een woordvoerder doordat de UvA een brede universiteit is die veel studies aanbiedt. "Dus ook kleine studies, die geen verwantschap hebben met hbo-opleidingen. Dat betekent dat wij een heel gespecialiseerde premaster moeten aanbieden, terwijl deze programma's bijzonder weinig studenten trekken." Volgens de woordvoerder maken deze kleine aantallen in combinatie met de 'beperkte bekostiging' deze schakeltrajecten 'erg duur'.

Hardere conclusies
De Onderwijsinspectie trekt in het rapport hardere conclusies dan werd verwacht. Een eerdere telling van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwam uit op 102 ontoegankelijke wo-studies, terwijl de Inspectie uitkwam op een totaal van 205 masteropleidingen.

"Het is heel oneerlijk dat sommige studenten worden uitgesloten," zegt Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb, in een telefonische reactie. "Bijvoorbeeld studenten die bewust hebben gekozen voor een praktische opleiding om zo werkervaring op te doen, worden nu uitgesloten. Terwijl dat juist een mooie aanvulling kan zijn op een wetenschappelijke studie."

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs laat in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport weten dat het 'niet de bedoeling is' dat groepen personen per definitie de toegang tot een masteropleiding wordt ontzegd en kondigt meteen maatregelen aan. De twee wetsartikelen met betrekking tot het hoger onderwijs op het gebied van schakelprogramma's zullen worden verhelderd, zodat duidelijk is voor studenten wat hun rechten zijn en voor instellingen wat hun verplichting is met betrekking tot het aanbieden van schakelprogramma's.

Tip Het Parool
Heb je een nieuwstip of nieuwsfoto? Voeg ons toe op Whatsapp. Liever mailen of anoniem tippen? Bekijk hier hoe dat kan.

Meer over