Toch de kogel voor de 4000 damherten in Waterleidingduinen

Het afschieten van nog eens 4000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen kan rekenen op ruime steun in het provinciebestuur. Wel wordt nog eens gekeken naar de mogelijkheid van anticonceptie of sterilisatie.

Patrick Meershoek
null Beeld ANP/Maarten van Dijl
Beeld ANP/Maarten van Dijl

Niemand is er blij mee, maar er zit gewoon niets anders op. Met bloedend hart schaarde een overgrote meerderheid in het provinciebestuur zich maandagmiddag achter het nieuwe beheerplan voor de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een plan dat uitgaat van afschot van nog eens 4000 dieren in het waterwingebied. “Er zijn gewoon geen alternatieven,” verwoordde Rien Cardol van GroenLinks het dilemma van de collegepartij. “Dat is een pijnlijke constatering.”

Alle vier de collegepartijen gaven steun aan het nieuwe beheerplan voor de komende vijf jaar. Het voorstel van de Faunabeheereenheid Noord-Holland voorziet in het opvoeren van het tempo van afschot, in de hoop dat de damhertenpopulatie over twee jaar de gewenste omvang heeft bereikt van ongeveer duizend dieren. De Partij voor de Dieren, de SP en de PVV waren tegen, maar samen hebben zij te weinig zetels om de jagers het gebied uit te sturen.

Namens de Partij voor de Dieren nam fractievoorzitter Fabian Zoon nog wel de fractie van GroenLinks op de korrel door te wijzen op de draai die de grootste partij in het provinciebestuur heeft gemaakt. In de vorige periode was GroenLinks als oppositiepartij nog tegen het schieten van damherten. Cardol haalde zijn schouders op en reageerde gelaten op de aanval: “Het klopt dat we in het verleden weleens een ander standpunt hebben ingenomen. Dat kan gebeuren.”

Drachtige hindes

Binnenskamers heeft de partij natuurlijk wel invloed uitgeoefend op de plannen. Anders dan de Faunabeheereenheid heeft voorgesteld, willen Gedeputeerde Staten bijvoorbeeld de periode waarin mag worden geschoten niet verlengen met drie maanden. Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) legde uit dat het provinciebestuur per se niet het risico wil lopen dat per ongeluk drachtige hindes onder vuur worden genomen. Dat daardoor mogelijk minder herten kunnen worden geschoten per jaar, neemt ze voor lief.

De invloed van GroenLinks is ook zichtbaar in het voornemen van GS om in de Faunabeheereenheid, een gezelschap waarin grondeigenaren en jagers de boventoon voeren, ook een zetel vrij te maken voor een dierenwelzijnsorganisatie. Dat moet leiden tot meer verschillende gezichtspunten bij de voorbereiding van de beheerplannen in de provincie. “De faunabeheereenheid is geen jagersclub,” voegde Rommel daar voor de zekerheid nog aan toe.

Het voorstel om dierenwelzijnsorganisaties een stem te geven binnen de Faunabeheereenheid is niet nieuw. In 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan met dezelfde strekking. Dat leidde tot nog toe niet tot resultaat: bekende organisaties als de Dierenbescherming, de Vogelbescherming en de Faunabescherming voelen er weinig voor om onderdeel te worden van een overlegorgaan dat voorstander is van de jacht. Het provinciebestuur hoopt dat dat in Noord-Holland wel zal lukken.

Blikjes in een schiettent

De Partij voor de Dieren ziet meer in de komst van een team van wetenschappers en dierenbeschermers die parallel aan de Faunabeheereenheid hun licht laten schijnen over de voorstellen voor afschot. “Vergelijkbaar met het Red Team van deskundigen die de bestrijding van corona in de gaten houden,” legde fractievoorzitter Zoon uit. “Nu worden er herten geschoten alsof het blikjes in de schiettent op de kermis zijn. De provincie kan dan kiezen tussen de kogel en een diervriendelijk alternatief.”

Gedeputeerde Rommel reageerde weinig enthousiast op de suggestie. Wel ging ze in op het verzoek van onder meer de SP om nog eens goed te kijken naar alternatieven voor afschot. In Zeeland wordt momenteel een kleinschalige proef gehouden met sterilisatie van herten in het wild. De PVV wees op nieuwe mogelijkheden om anticonceptie toe te passen met een prikpil, zonder het risico dat de middelen via het drinkwater bij de consument belanden.

Meer over