Tijdelijke noodopvang voor daklozen verdwijnt weer: ‘Groeiend aantal is een pittig probleem’

Sportscholen, dierentuinen en pretparken kunnen (gedeeltelijk) weer open. Tegelijkertijd gaat er ook iets dicht: de tijdelijke noodopvang voor daklozen wordt de komende twee weken afgebouwd.

Bo Broek
De inrichting van kleinschalige noodopvang voor Amsterdamse dak- en thuislozen. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
De inrichting van kleinschalige noodopvang voor Amsterdamse dak- en thuislozen.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In Amsterdam is er sinds de tweede lockdown, die in december is ingegaan, noodopvang voor dak- en thuislozen. Deze mensen konden terecht in hotels en op de opvanglocatie aan de Transformatorweg, die normaal gesproken gebruikt wordt voor de winterkoudeopvang. De duur van de noodopvang werd, samen met andere coronamaatregelen, enkele malen verlengd. In de komende twee weken wordt de opvang echter volledig afgebouwd, tot deze op 2 juni volledig verdwenen is.

Van begin af aan is het duidelijk geweest dat de noodopvang een tijdelijke maatregel zou zijn en dat deze, wanneer er versoepeld zou worden, op termijn zou verdwijnen. Dat maakt het niet minder vervelend voor de mensen die vanaf dat moment op straat komen te staan. “Het kan in individuele gevallen een enorme impact hebben dat het nu stopt, dat is evident,” zegt Sander Egas van De Regenboog Groep. “Maar dat er nu aan deze noodmaatregel een einde komt, daar zullen wij niet de barricaden voor opgaan. Dat is goed gecommuniceerd met alle betrokkenen.”

350 mensen

Momenteel maken er in Amsterdam nog 350 mensen gebruik van de noodopvang. Samen met het Leger des Heils en HVO-Querido nam de Regenboog Groep een gedeelte van de noodopvang voor haar rekening.

Volgens Egas heeft de coronacrisis geleid tot een groeiend aantal economisch daklozen. “Het is een pittig probleem,” zegt hij. Economisch daklozen, of zelfredzame daklozen, slapen niet in parken of de nachtopvang, maar zijn in veel gevallen wel aangewezen op vrienden, kennissen of familie. De Regenboog Groep is bezorgd over de groei van deze mensen. “We zijn nu aan het kijken of we deze groep economisch daklozen in hotels of kantoorpanden kunnen onderbrengen. Dat geeft ze rust als ze voor een jaar daar kunnen zitten en hun leven weer kunnen opbouwen.”

Jan van Galenstraat

Een woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim (Zorg) laat weten dat de situatie na de afbouw weer terug gaat naar die van vóór de extra noodopvang. ‘Dat betekent dat mensen zich voor opvang kunnen melden bij de Jan van Galenstraat. Kwetsbare Amsterdammers die recht hebben op opvang en nu in de extra noodopvang zitten, blijven we ook na de afbouw opvangen. Voor iedereen geldt dat de extra noodopvang eindigt op 2 juni 2021. Vóór 2 juni wordt met iedereen die gebruikmaakt van de extra noodopvang gesproken over zijn of haar mogelijkheden zoals repatriëring naar land van herkomst of kunnen instromen in de kortdurende opvang.’

De noodopvang heeft in de maanden dat deze was geopend ook een positieve impact gehad op sommige dak- en thuislozen, benadrukt Egas: “Er zijn mensen die een woonplaats hebben kunnen vinden.”

Meer over