Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB)

PlusAchtergrond

Te koop: noodlijdende afvalverbrander AEB

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB)Beeld ANP

De toekomst van AEB is ongewis, maar de tijd dat de gemeente de enige eigenaar is van de vuilverbrander lijkt ten einde. De verkoop van het bedrijf wordt onderzocht. ‘Amsterdam moet de minst slechte optie kiezen.’

Ruben Koops

1. Waarom zet de gemeente Amsterdam AEB in de etalage?

AEB moest begin juli vier van de zes verbrandingslijnen tijde­lijk uitschakelen wegens veiligheidsproblemen. Hierdoor kwam het bedrijf, een dochteronderneming van de gemeente, in de financiële problemen. Het is de zoveelste keer dat er geld bij moet. Advi­seurs van herstructureringsbureau Alvarez & Marsal brengen de toekomst van het ­bedrijf in kaart om te bepalen welke bedrijfsonderdelen levens­vatbaar zijn. Gisteren maakte de gemeente bekend dat ze het adviesbureau KPMG in de arm heeft genomen om de mogelijkheden tot verkoop van (delen van) AEB te onderzoeken.

2. Betekent dit dat de banden met AEB helemaal worden doorgesneden?

Dat hangt ervan af, verkoop is maar een van de opties die worden onderzocht. Een andere mogelijkheid zou zijn om andere aandeelhouders te zoeken. Nu is Amsterdam de enige eigenaar, maar de stad zou kunnen besluiten om een deel van het belang af te stoten in ruil voor een finan­ciële injectie van nieuwe aandeelhouders. Een vuilverbrander als HVC in Alkmaar is eigendom van alle 44 gemeenten en zes waterschappen die daar hun afval verbranden.

Dat biedt ook de kans om over veel langjarige contracten opnieuw te onderhandelen, want de prijs per ton afval die AEB nu rekent, is te laag. De kostprijs ligt momenteel rond de 75 euro per ton, terwijl AEB veel contracten van rond de 60 euro heeft afgesloten.

AEB verwerkt naast Amsterdams huisvuil ook het vuilnis van omstreeks twintig omliggende gemeenten. Het eerste overleg om hun wensen en bedenkingen te inventariseren is vorige week begonnen.

3. Wie heeft in hemelsnaam interesse in een vuilverbranding met zoveel problemen als AEB?

Interesse is er wel, maar het is moeilijk te bepalen wat de waarde is. De afvalmarkt is complex en met onzekerheden omgeven, waarschuwt hoogleraar bedrijfseconomie Kees Cools. Als AEB op volle capaciteit draait, wordt er geld verdiend aan de verbranding van afval en het opwekken van stroom. Ook is geïnvesteerd in een nascheidingslijn, een bio-energiecentrale en stadsverwarming, die uiteindelijk winst zullen maken.

Maar de import van Brits afval, die nu nodig is om rendabel te zijn, wordt duurder vanwege importheffingen die in het klimaatakkoord zijn aangekondigd. “Ook de onzekerheden rond de brexit zijn een groot risico. Bij een harde brexit valt de import mogelijk tijdelijk helemaal stil en dat legt dan de overcapaciteit op de afvalmarkt bloot,” zegt Cools.

Rijk worden we dus niet van het afstoten van AEB, of van een deel ervan. “Amsterdam moet de minst slechte optie kiezen.”

4. Gebeurt het vaker dat een vuilverbranding wordt verkocht?

Ja. In Rotterdam is in 2006 vuilverwerker AVR verkocht aan private investeerders voor 1,4 miljard euro. Een absurd bedrag, dat Amsterdam nooit zal krijgen, zegt Cools. Daar staat tegenover dat de vuilverbranding van Noord-Brabant, Attero, in 2016 voor een veel te laag bedrag is verkocht. De gemeenten die eigenaar waren, kregen 170 miljoen euro, terwijl de ­koper, investeringsfonds Waterland, het bedrijf in 2018 verkocht voor het veelvoudige.

Feit is volgens Cools wel dat een eventuele nieuwe eigenaar hogere prijzen zal bedingen, die via de afvalstoffenheffing uiteindelijk aan de inwoners van de gemeente zullen worden doorberekend.

Maar ook nu kost AEB veel geld. Een eerste kapitaalinjectie bedroeg 16 miljoen euro, een tweede noodkrediet is inmiddels aangevraagd. Ook betaalt de stad een factuur van 4,5 miljoen euro vooruit om AEB wat financiële armslag te geven. Om de paar jaar is het raak met AEB en van die onzekerheid wil het stadsbestuur af. “Vooropstaat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd blijft, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn.”

Meer over