Ruim veertig ambtenaren klagen bij Halsema over onveilige werksfeer

Meer dan veertig ambtenaren van de gemeente Amsterdam beklagen zich in een brandbrief aan burgemeester Femke Halsema over een onveilige werksfeer. Reden daarvoor is de slepende procedure rond de van corruptie beschuldigde antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb, die deze zomer door de rechtbank werd ontslagen van alle blaam.

Olaf Heyblom en Marcel Wiegman
Sinds antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb in opspraak geraakt is, voelen ambtenaren van niet-westerse afkomst zich vaak met wantrouwen bejegend. Beeld Jitske Schols
Sinds antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb in opspraak geraakt is, voelen ambtenaren van niet-westerse afkomst zich vaak met wantrouwen bejegend.Beeld Jitske Schols

Volgens de ambtenaren, voor het merendeel autochtone Nederlanders, voelen collega’s van niet-westerse afkomst zich vaak met wantrouwen bejegend, vooral als zij islamitisch zijn. Sinds de zaak Ait-Taleb zouden velen van hen zich niet meer prettig voelen op het werk en soms zelf ziek thuis zitten. Zij hebben gezien hoe een collega onder vuur lag en niet werd beschermd door het stadhuis. Ook een ambtenaar die ergens van wordt verdacht zou recht hebben op ‘een redelijker rechtvaardige en menselijker behandeling’.

Ait-Taleb kreeg in 2017 strafontslag omdat zij ervan werd verdacht nepopdrachten te hebben verleend aan een man met wie zij een privérelatie zou hebben. In werkelijkheid ging het om een geheime campagne van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, die met heimelijk opgenomen filmpjes radicaliserende jongeren op andere gedachten wilde brengen. Zij werd ook vervolgd door Justitie.

Moeizame onderhandelingen

Pas na drie jaar kreeg Ait-Taleb eerherstel, niet van de gemeente, maar van de strafrechter. Een hoger beroep bij de civiele rechter tegen haar ontslag loopt nog. De gemeente is onderhandelingen met Ait-Taleb begonnen om verdere behandeling van de zaak te voorkomen. Die onderhandelingen lopen volgens goed ingelichte bronnen nog uiterst moeizaam.

Volgens de ambtenaren is het de hoogste tijd dat de gemeente haar fouten erkent en de schade snel en ruimhartig herstelt. Over de onderhandelingen zelf zou meer openheid moeten worden betracht.

Woensdag zal fractievoorzitter Mourad Taimounti van Denk vragen over de brief stellen aan burgemeester Halsema. “Een paar maanden geleden heb ik mijn zorgen al geuit over dit thema,” zegt hij. “Ik heb met zeven ambtenaren gesproken die te maken hebben gehad met het gemeentelijk Bureau Integriteit. Zij hebben daar geen goed woord voor over. Een van hen zit thuis met PTSS. Halsema laat na om schoon schip te maken na alle misstanden die zijn ontstaan onder verantwoordelijkheid van haar voorganger Eberhard van der Laan.”

‘Marokkanenjagers’

Medewerkers van het Bureau Integriteit zouden volgens Taimounti ook wel ‘Marokkanenjagers’ worden genoemd. “Ambtenaren hebben van dichtbij gezien hoe het is om een Nederlandse Marokkaan te zijn en te werken voor de gemeente Amsterdam. Dit dossier stinkt aan alle kanten.”

Volgens een woordvoerder van Halsema is zij zich ‘zeer bewust van de gevoelens van onveiligheid bij medewerkers naar aanleiding van gebeurtenissen uit het verleden’. Daarover zouden er ‘intensieve gesprekken’ worden gevoerd. “Dit alles heeft tot doel geschaad vertrouwen te herstellen.”

Meer over