PlusTen Slotte

Rob Scheerens (1944-2021) profileerde de HvA als serieuze onderwijsinstelling

Rob Scheerens drukte als bestuurder van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam zijn stempel op het hoger onderwijs van de stad. Vorige week vrijdag overleed de onconventionele ondernemer.

Bo Broek
Rob Scheerens. Beeld
Rob Scheerens.

“Ze hebben mij hier niet aangenomen voor de rust,” zei de kersverse HvA-voorzitter Rob Scheerens tijdens een interview met magazine Havana in 2001. Ondernemend en met een eigen visie begon hij dat jaar aan de herinrichting van het Amsterdamse hoger onderwijs.

Geboren in Gouda en getogen aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost, richtte Scheerens zich na zijn studententijd op de gezondheidszorg en de vastgoedwereld. De interesse voor huisvesting had hij niet van een vreemde: zijn vader was rijksambtenaar op het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Amstelcampus en bestuurlijke fusie

In 2001 werd Scheerens aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur van de HvA. Ook daar hield hij zich met vastgoed bezig. Hij stond als bestuurder aan de wieg van de Amstelcampus. De ontwikkeling van het studentencomplex zorgde niet alleen voor studieruimte, studentenhuisvesting en bijbehorende recreatiemogelijkheden, maar maakte de HvA beter zichtbaar in het Amsterdamse straatbeeld.

Ook werkte Scheerens mee aan de inmiddels beruchte bestuurlijke fusie van de UvA en HvA. Hij was van 2003 tot 2006 vicevoorzitter van het gezamenlijk bestuur. Het doel van de fusie was het bestrijden van concurrentie tussen de Amsterdamse onderwijsinstellingen. Aan Scheerens de lastige taak om de belangen van de HvA zo goed mogelijk te behartigen tijdens deze samenwerking.

De fusie werd niet overal even positief ontvangen. Vooral op de universiteit stuitte de ontwikkeling op verzet, en in 2006 stapte het hele bestuur – en daarmee ook Scheerens – op. Sinds 2017 is het gemeenschappelijk bestuur van beide onderwijsinstellingen weer opgesplitst.

Geen gemiddelde bestuurder

Oud-collega’s noemen hem onconventioneel, een man met humor. Een revolutionair zelfs, volgens Jim Jansen, oud-hoofdredacteur van Havana. “Het maakte hem niet uit wat mensen van hem vonden,” zegt hij. “Scheerens had een idee over de inrichting van het hoger onderwijs, en zo zou het gaan.”

Soms schoot dat bij anderen in het verkeerde keelgat. Scheerens had een eigen stijl en was direct. Daar wist niet iedereen op de Amsterdamse onderwijsinstellingen even goed mee om te gaan. Maar hij bedoelde het goed. Na een woordenwisseling in een vergadering bood hij net zo makkelijk zijn excuses weer aan. “Dan stuurde hij een bloemetje,” vertelt Jansen.

Leergierig

Volgens zijn dochters Heleen en Judith was hij bovenal leergierig. Hij wilde alles weten en probeerde de wereld zo goed mogelijk te begrijpen. Hij las zes kranten. Een dagtaak. Scheerens moedigde zijn kinderen aan om net als hij zo veel mogelijk te leren.

Die leergierigheid vertaalde zich ook in zijn werk als onderwijsbestuurder. “Rob was mateloos geïnteresseerd in alles wat er in de opleidingen gebeurde,” zegt Jeroen Knigge, die nauw met Scheerens samenwerkte. “Hij zag overal kansen om te innoveren en heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de totstandkoming van de HvA zoals die nu is.”

Zijn leven lang is Scheerens blijven ondernemen. Na zijn aftreden in 2006 richtte hij zich op de handel met China, inspelend op Chinese interesse voor westerse zuivelproducten.

Scheerens overleed op vrijdag 8 januari in zijn woonplaats Almere na langdurige ziekte. Hij is 76 geworden.

Meer over