Rekenkamer: college Amsterdam schiet tekort bij afhandelen Wob-verzoeken

De gemeente Amsterdam scoort onvoldoende op het openbaar maken van overheidsinformatie. Dat concludeert de Amsterdamse Rekenkamer in een net verschenen onderzoeksrapport.

Roxane Soudagar
Het stadsbestuur beloofde in 2018 meer informatie openbaar te maken, maar schiet vooralsnog tekort in het realiseren van die ambitie. Beeld ANP XTRA
Het stadsbestuur beloofde in 2018 meer informatie openbaar te maken, maar schiet vooralsnog tekort in het realiseren van die ambitie.Beeld ANP XTRA

De gemeente handelt ‘onvoldoende doeltreffend en rechtmatig’, luidt de conclusie. Met een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) mag iedereen overheden vragen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Bijna 60 procent van alle Wob-besluiten bij het Amsterdamse college werden te laat genomen, blijkt nu uit het rapport.

De wettelijke termijn voor zo’n besluit is vier weken. Als het nodig is, mag deze worden verlengd naar acht weken. Maar het college houdt standaard die termijn van acht weken aan, staat in het rapport. Ook heeft het college minder informatie op eigen initiatief openbaar gemaakt dan het zich had voorgenomen.

Beleidsdoelen niet gehaald

Het proces rondom Wob-verzoeken verloopt al jaren allesbehalve soepel, bleek eerder uit onderzoek van AT5. Het college beloofde in het coalitieakkoord van 2018 juist om meer informatie openbaar te gaan maken. Er werd beleid vastgesteld, maar slechts 7 van de 13 beleidsambities zijn (deels) gerealiseerd, blijkt nu. Ook zijn er weliswaar stappen gezet richting een centrale registratie van Wob-verzoeken, maar er wordt in de praktijk nog niet in één centraal systeem gewerkt.

De Rekenkamer wijt de problemen vooral aan een gebrek aan organisatie. Informatie moet worden gezocht in veel verschillende systemen, het zwartlakken van informatie is arbeidsintensief en voor veel ambtenaren is het afhandelen van een Wob-verzoek een extra taak bovenop de eigen werkzaamheden. Ook schiet de informatievoorziening op de website nog tekort.

De onderzoekers geven drie aanbevelingen. Allereerst is er een cultuuromslag nodig, waarbij openbaarheid als een vanzelfsprekendheid wordt gezien binnen de organisatie. Daarnaast moet de huidige achterstand simpelweg worden weggewerkt, en moet het college meer uit eigen beweging openbaar maken. Tot slot moeten de nodige verbeteringen worden aangebracht in het werkproces.

Meer over