Rechtbank keurt akkoord MC Slotervaart met schuldeisers goed

De rechtbank Amsterdam heeft het akkoord waar schuldeisers van het failliete MC Slotervaart eerder mee instemden, goedgekeurd. De rechtbank oordeelde dat de crediteuren beter af zijn met het akkoord dan met de voortzetting van het faillissement. Ook biedt de betalingsverplichting aan schuldeisers voldoende zekerheid.

Het Parool/ANP
In 2018 ging MC Slotervaart failliet. Beeld ANP
In 2018 ging MC Slotervaart failliet.Beeld ANP

Na afgelopen donderdag geldt een termijn van verzet van acht dagen. Als er in die tijd geen bezwaar wordt aangetekend, wordt het faillissement van het ziekenhuis op 22 mei 2020 officieel beëindigd. Daarna begint de uitbetaling aan de bijna 1600 crediteuren.

Twee weken geleden werd het faillissement van het Slotervaartziekenhuis na zeventien maanden afgerond toen alle schuldeisers instemden met een voorstel tot uitbetaling van hun vorderingen. Oud-werknemers, de Belastingdienst en het UWV krijgen al hun achterstallige betalingen. Voor de overige schuldeisers geldt dat zij een bedrag tot 5000 euro ook volledig vergoed krijgen. Boven dat bedrag wordt een percentage van zo’n veertig procent uitgekeerd.

De curatoren spreken van een historisch akkoord. “Het beëindigen van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland.”

Om de afronding van het akkoord in goede banen te leiden is de Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis opgericht. Die ziet toe op de juiste besteding van de beschikbare gelden en een raad van toezicht kijkt mee naar de financiële afronding van het akkoord.

Op 25 oktober 2018 werd het faillissement van MC Slotervaart uitgesproken

Meer over