Nieuws

Prognose Rabobank: ‘Amsterdam is dit jaar én in 2022 economische gangmaker’

De meeste regio’s in ons land zijn dit jaar goed hersteld van de economische krimp van vorig jaar. Vooral de industriegebieden groeiden hard in 2021, Zuidoost-Brabant voorop. Maar de nummer één qua groei is onze hoofdstad. Amsterdam zou in 2022 voor meer dan een kwart van de landelijke groei zorgen.

Sanne Schelfaut
Kantoorpanden op de Zuidas in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Kantoorpanden op de Zuidas in Amsterdam.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit de economische regioprognoses van de Rabobank. Voor 2022 zijn de groeiverwachtingen voor de industrie volgens de modellen van de bank juist lager. “Dan zijn het de gebieden met veel horeca en een grote vrijetijdsector die erbovenuit steken. Denk aan de gebieden rondom Den Haag en Haarlem. Groot-Amsterdam is echter de regio met in beide jaren de grootste verwachte groei. Die regio kreeg vorig jaar de grootste klap, maar veert dit jaar flink op,” aldus Rabo-onderzoeker Rogier Aalders.

De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 4,5 procent, door een fors herstel in het tweede en derde kwartaal. Volgend jaar wordt de economie gehinderd door de doorwerking van de huidige coronamaatregelen, de hoge inflatie en het tekort aan materialen en personeel.

Herstelgroei horeca

Desalniettemin bedraagt de verwachte groei 2,9 procent in 2022. Aalders: “Als de maatregelen strenger worden, verwachten we een groei van 2,6 procent. De gevolgen van de belemmeringen verschillen sterk per sector. Zo zal vooral de horeca waarschijnlijk een flinke herstelgroei laten zien, maar valt de groei in de industrie en de zorg terug en verwachten we zelfs een kleine krimp van de handel.”

De tien regio’s met de hoogste economische groeiverwachting van dit jaar huisvesten bijna allemaal veel industrie en/of veel logistiek. De industrie herstelde in de tweede helft van vorig jaar al van de crisis en groeide ook sterk in 2021. Daar profiteren deze regio’s van. Zuidoost-Brabant (Brainport Eindhoven) profiteert daarnaast van een gunstig ondernemingsklimaat. Het innovatieve hightechcluster biedt daar voordelen voor bedrijven.

De grootste groei (5,74 procent) noteert echter Groot-Amsterdam. Die regio, waar ook Schiphol onder valt, kromp vorig jaar met maar liefst 8,5 procent. Hierdoor is de herstelgroei dit jaar fors. Dit is in lijn met de schatting van het CBS.

Profiteren van toerisme

In een aantal toeristische gebieden speelt mee dat de hinder van corona in de horeca en de vrijetijdsector minder hevig was dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt voor Zuidwest-Friesland, Noord- en Zuid-Limburg en de Veluwe. Die gebieden konden iets meer dan gemiddeld profiteren van de binnenlandse vakanties.

Volgens Aalders zet de economische groei met name door in Groot-Amsterdam. “De regio dankt zijn hoge verwachting aan gunstige regionale omstandigheden, zoals de hoge dichtheid en massa van de economie, de grote en goed opgeleide arbeidsmarkt en de kennisnetwerken.” Als deze prognose uitkomt, dan zorgt de hoofdstad in 2022 voor meer dan een kwart van de landelijke groei (in absolute termen). “De regio mag in dat geval met recht de kartrekker heten.” Door een tekort aan grondstoffen en technisch geschoold personeel valt de groei van de industrie naar verwachting terug, waardoor de industriegebieden volgend jaar waarschijnlijk juist minder hard groeien.

Meer over