Primeur in Nederland: koning opent fabriek voor bio-aardgas

Een donderdag door de koning geopende fabriek in de Amsterdamse haven maakt de duurzame brandstof bio-lng. Het gas wordt gemaakt uit etenswaren die in de supermarkt de houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd. Als het aan afvalbedrijf Renewi ligt, eindigt ook het groenafval van Amsterdammers straks in zo’n fabriek.

Bart van Zoelen
De eerste Nederlandse bio-lng-installatie, in de Amsterdamse haven.  Beeld ANP
De eerste Nederlandse bio-lng-installatie, in de Amsterdamse haven.Beeld ANP

Met een druk op de knop opende koning Willem-Alexander donderdag in de Amsterdamse haven een nieuwe fabriek voor bio-lng. Het is de eerste productielocatie in Nederland voor de schone scheepvaart- en vrachtwagenbrandstof lng. Omdat de brandstof wordt gemaakt uit organisch afval gaat het zelfs om bio-lng – een primeur voor heel Europa.

Lng – liquefied natural gas, of: vloeibaar gemaakt aardgas – is een schoon alternatief voor diesel omdat bij de verbranding nauwelijks fijnstof en veel minder stikstof vrijkomt. De brandstof wordt op grote schaal gemaakt in landen waar veel aardgas wordt gewonnen, zoals Qatar, Rusland en Nigeria – uit fossiele brandstoffen dus. Vanwege de snelle opwarming van de aarde komt het als geroepen dat dezelfde schone brandstof ook klimaatneutraal kan worden gemaakt: uit etensresten.

Groene stroom

De bio-lng wordt gemaakt uit het biogas dat Renewi sinds 2010, toen nog onder de naam Orgaworld, in de haven opwekt door de vergisting van etensresten uit de horeca en van supermarktproducten die over datum zijn. Van het biogas werd groene stroom gemaakt en warmte voor de stadsverwarming.

Maar groene stroom komt meer en meer van zonnepanelen en windmolens. Bovendien liep de subsidie af die Renewi hiervoor kreeg. En brandstoffen voor wegtransport en scheepvaart zijn een stuk lastiger te verduurzamen dan elektriciteit. Of, zoals directeur Klaas van den Berg van Renewi Organics zegt: “Biobrandstoffen zijn hoogwaardiger.”

Bij het voormalige Orgaworld wordt vanaf volgend jaar genoeg bio-lng gemaakt voor 13 miljoen vrachtwagenkilometers. Dat klinkt imposant, maar jaarlijks rijden alle Nederlandse vrachtauto’s samen maar liefst 9 miljard kilometer.

CO2-neutraal

De nieuwe fabriek is kortom een klein begin, maar de bouwer – het Nederlandse Nordsol – heeft goede hoop dat de hoeveelheid bio-lng in vier jaar tijd vertienvoudigt. Nederland telt een kleine driehonderd vergisters – van rioolzuiveringsslib, mest of afval – waar een kleine fabrieksmodule van Nordsol ter plekke bio-lng kan maken uit biogas. De fabriek vangt daaruit CO2 af dat wordt hergebruikt in tuinbouwkassen, waardoor de bio-lng volledig CO2-neutraal is.

Ook bij Renewi in de haven is nog ruimte om te groeien. Grofweg een derde van de biogasproductie wordt omgezet in bio-lng. Daar komt bij dat Renewi hier nog een nieuwe fabriek bouwt. Daar gaan robots supermarktproducten die over de datum zijn uitpakken waardoor nog meer organisch afval kan worden omgezet in biogas.

Dezelfde fabrieken zijn volgens directeur Van den Berg bovendien bij uitstek geschikt voor het groenafval van Amsterdammers thuis. Bij de opening heeft hij wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) daar nog op aangesproken. De wethouder, aanwezig als locoburgemeester om de koning te ontvangen, heeft het plan gelanceerd om rond 2030 in driekwart van de stad groenafval apart op te halen.

Afval scheiden

In het verleden liep de aparte inzameling van gft steeds op mislukkingen uit, maar het stadsbestuur heeft nieuwe hoop geput uit geslaagde proeven op IJburg en het Java-eiland. Daarbij wordt per buurt bekeken wat de beste manier is om het afval te scheiden; vanwege de hoogbouw is dat in grote delen van Amsterdam niet met de om hun stank beruchte biobak, maar door afgesloten containers in de buurten te plaatsen waar huishoudens elk moment van de dag hun etensresten kwijt kunnen. In de stad komt uit maar weinig buurten tuinafval, wat voor de vergisting een groot voordeel is. Van den Berg: “Als je dat apart kunt houden, moet je dat doen.”

Als huishoudens hun etensresten in de container gooien, gaat dat vaak met zakjes van composteerbaar plastic. Gek genoeg kan dat na compostering problemen opleveren omdat de zakjes niet helemaal vergaan en microplastics achterlaten in de compost. Renewi kan de zakjes eruit filteren, zegt Van den Berg. “Het lijkt op de supermarktproducten die over de datum zijn.” De organisatie werpt zich dus vooral op als bestemming voor etensresten uit hoogbouwwijken, om te beginnen in Amsterdam. “We staan hier toch in de achtertuin van de stad.”

Shell zal de bio-lng via zeven speciale tankstations voor vrachtwagens verkopen – waarvan één in de Amsterdamse haven. Volgens president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon zijn er tal van mogelijkheden om de productie van bio-lmg uit afval op te voeren. Maar het valt nog te bezien of bio-lng dé manier wordt om transport over lange afstand klimaatneutraal te maken. Een deel zal gaan rijden op waterstof; weer een andere groep kiest voor groene stroom. Van Loon: “Dat is afhankelijk van de kosten en de klanten. Dat gaan de Albert Heijns van deze wereld bepalen.”

Meer over