PlusReportage

Onrust over mogelijk permanente coronaterrassen: ‘Dit wordt een juridische strijd’

De terrassen die de Amsterdamse horeca tijdelijk mocht uitbreiden vanwege de coronamaatregelen worden mogelijk permanent toegestaan. Het voornemen leidt tot woede onder Amsterdammers. ‘We verwachten een golf aan bezwaarprocedures.’

Hannah Stöve
Van 902 Amsterdamse horecazaken werd de vergunning voor hun in eerste instantie tijdelijke corona­terras eerder al verlengd tot november dit jaar. Beeld Sophie Saddington
Van 902 Amsterdamse horecazaken werd de vergunning voor hun in eerste instantie tijdelijke corona­terras eerder al verlengd tot november dit jaar.Beeld Sophie Saddington

Het gaat binnenstadbewoner Bernadette de Wit niet eens per se om de herrie of de parafernalia waarmee sommige uitgebreide ‘coronaterrassen’ gepaard gaan. Nee, ze maakt zich vooral druk dat de inclusiviteit van haar stad onder druk komt te staan door de extra tafeltjes en stoeltjes die sinds twee jaar af en aan op straat staan. “De doorloopruimte wordt enorm beperkt. Ik kan wel even de rijbaan opspringen, maar hoe zit dat voor de oudere mensen die met een rollator of in een rolstoel over straat gaan? Of de zwangere mevrouw of vader met twee kindjes aan de arm?”

Ze wil geen klager of querulant zijn, zegt De Wit, maar ze vindt dat door de toenemende drukte op straat sommige mensen steeds verder worden uitgesloten van deelname aan het publieke leven. Grotere terrassen helpen daar volgens haar niet bij. “Mijn buurvrouw Jopie van tachtig loopt moeilijk, en durft niet meer zelf boodschappen te doen omdat het zo vol is geworden in de smalle straten. Dat kán toch niet?”

Extra omzet

De Amsterdamse horeca mocht vanaf de eerste coronagolf in 2020 haar terrassen fors uitbreiden. De reden: het was door de afstandsregels moeilijk om binnen genoeg gasten te ontvangen. De zitjes buiten waren een manier om de horeca wat extra omzet te laten draaien en Amsterdammers op een veilige afstand toch van een biertje en een bitterbal te kunnen laten genieten.

Die grotere terrassen werden keer op keer verlengd, tot november dit jaar – op de Nieuwmarkt en de Wallen na, waar ze zijn ingetrokken omdat de drukte daar alweer rap toeneemt. De belangstelling is nog steeds enorm. Op een kaart van de gemeente is te zien dat momenteel 902 etablissementen een verlenging hebben gekregen. Die tijdelijke terrassen worden nu mogelijk permanent, bleek uit het coalitieakkoord, in één simpel zinnetje: ‘We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten.’ De precieze invulling daarvan moet nog volgen, vertelt een woordvoerder van burgemeester Halsema vrijdag. “Gezien de overlastproblematiek heeft de burgemeester de zin over verlenging coronaterrassen met enige verbazing gelezen. Ze is benieuwd naar de uitwerking daarvan.”

Dossier aanleggen

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) wordt sindsdien platgebeld en -gemaild, zegt bestuurslid Walther Schoonenberg. “Het is nog maar een beleidsvoornemen, maar er is al heel veel onrust bij bewoners. Het gaat ze in de eerste plaats vooral om de overlast die eigenlijk per definitie gepaard gaat met een terras: lawaai van pratende en lachende mensen, minder plek op de stoep. We verwachten een golf van bezwaarprocedures. Dit wordt een juridische strijd.” De vereniging heeft vanwege de grote vraag om hulp alvast een standaardbezwaarschrift gemaakt dat bewoners kunnen gebruiken.

Henk van Dijk, die in West woont en Amsterdammers professioneel helpt met bezwaarschriften voor dit soort zaken, is een petitie gestart waarmee hij hoopt af te dwingen dat alle tijdelijke vergunningen worden ingetrokken. “Het is ook een principiële kwestie. De grotere terrassen waren een tijdelijke noodgreep omdat de horeca niets mocht, en nu staat er ineens dat zinnetje in het coalitieakkoord dat ze mogen blijven, ‘waar het zonder overlast kan’. Het probleem is dat overlast heel moeilijk juridisch aan te tonen is, omdat zoiets als overlast van stemgeluid zo subjectief is.” De VVAB raadt mensen die last ervaren van een terras aan zo snel mogelijk een dossier aan te leggen, om indien nodig aan een rechter te kunnen overleggen.

Publieke ruimte

Toch gaat het probleem volgens Schoonenberg verder dan simpelweg overlast. “Door die terrassen wordt de publieke ruimte ten onrechte geprivatiseerd en gecommercialiseerd. Dat bijvoorbeeld parkeerplaatsen worden opgeheven is een goede ontwikkeling, maar niet als de vrijgekomen ruimte vervolgens niet beschikbaar is voor Amsterdammers die er geen consumptie willen drinken.”

De houten schotten en parasols die sommige terrassen neerzetten zorgen er al helemaal voor dat de publieke ruimte enorm ingeperkt wordt, zegt Van Dijk. “Best begrijpelijk, want we hebben hier nou eenmaal last van weer en wind. Maar het is wel een kakofonie van visuele overlast.” Schoonenberg: “Een aantasting van een van de mooiste stedelijke ruimtes van Europa.”

Meer over