Nieuws

Onderzoek naar ervaringen van Amsterdammers met etnisch profileren

De gemeente gaat een extern bureau inhuren om Amsterdamse ervaringen met de politie te onderzoeken, waarbij etnisch profileren centraal staat. Dat laat burgemeester Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het Parool
Politielogo op het operationeel uniform van een agent. Beeld ANP XTRA
Politielogo op het operationeel uniform van een agent.Beeld ANP XTRA

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de driehoek (gemeente, justitie en politie), aangezien in eerder onderzoek naar etnisch profileren het burgerperspectief grotendeels ontbrak.

Er worden 750 straatinterviews afgenomen voor dit onderzoek. Halsema schrijft: ‘Centraal staat de vraag welke ervaringen Amsterdammers hebben met controles en/of staandehoudingen door politie, hoe vaak dit gebeurt, of dit volgens hen te maken heeft met etnisch profileren en wat Amsterdammers vinden van de politie als het gaat om beeldvorming, bejegening en vertrouwen.’

Onderzoeksbureau Beke zal het onderzoek uitvoeren in samenwerking met een ‘klankbordgroep’, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van de driehoek en een voorzitter uit de wetenschap. Daarnaast zijn voor deze groep Amnesty International en Control Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren, benaderd.

Bureau Beke heeft eerder onderzocht hoe de politie zelf omgaat met etnisch profileren. Toen was de conclusie dat het huidige beleid dat etnisch profileren tegen moet gaan nog onvoldoende is ingevoerd om daadwerkelijk effectief te zijn.

Etnisch profileren in Amsterdam

Een kwart van alle klachten over etnisch profileren door de politie kwam vorig jaar uit Amsterdam. De driehoek en het college vinden dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te vaak zonder goede reden staande worden gehouden door de politie.

Uit onderzoek van organisaties als Amnesty International en Control Alt Delete blijkt dat achter proactieve controles vaak discriminatie schuilgaat. Zo worden Amsterdammers met een migratieachtergrond veel vaker staande gehouden dan witte stadgenoten. Vooral bij identiteitscontroles, verkeerscontroles en preventief fouilleren is er geregeld sprake van etnisch profileren.

Meer over