Nieuws

Onderwijsminister: schoolbestuurder moet opstappen, locatie Amsterdam ‘zeer zwak’

Het onderwijs op alle acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), met onder meer een vestiging in Amsterdam-Noord, is ernstig in gevaar door financieel wanbeleid van de bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs dat vrijdag is gedeeld.

Raounak Khaddari
Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Beeld REMKO DE WAAL/ANP
Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Geld dat bestemd was voor lessen en leerlingen is aan de school onttrokken. Volgens de inspectie is voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover schoolbestuurder Misha van Denderen zeggenschap heeft.

Daardoor is het voortbestaan van de scholen in gevaar gebracht. Het geld was bestemd voor het onderwijs. Als dit niet terugvloeit naar de scholen, betekent dat dit de financiële positie van de scholen ernstig verzwakt, aldus de inspectie.

Geldkraan dicht

De bestuurder van de acht scholen moet zo snel mogelijk opstappen, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Doet hij dat niet, dan kan de minister stoppen met geld overmaken. Deze maatregelen zijn uitzonderlijk maar noodzakelijk, omdat er op de scholen veel mis is en er geen vertrouwen meer is in deze bestuurder, aldus het ministerie van Onderwijs.

Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de huisvesting van de acht SvPO-scholen in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengelo, Geldermalsen, Kapelle en Hardegarijp. Daaruit is gebleken dat het eigendom van verschillende schoolgebouwen is overgedragen aan een private stichting zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover stond.

Hypotheek voor zonen

Ook is er publiek geld geïnvesteerd in vastgoed dat niet in het bezit is van de scholen. Uit onderzoek van Trouw blijkt zelfs dat de privéstichting van Van Denderen die bedoeld was voor de scholen onder andere een hypothecaire geldlening verstrekte aan zijn twee zonen.

De inspectie ontdekte ook dat de bestuurder de vrijwillige ouderbijdrage van ouders heeft uitgegeven aan vastgoed, terwijl dat geld bedoeld was voor taalreizen en schoolkosten. Ouders hebben in de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal maximaal ruim 2,2 miljoen euro bijgedragen, toch brachten de SvPO-scholen de gemaakte kosten van de taalreizen en schoolkosten ten laste van de rijksbekostiging.

Deze situatie is volgens de inspectie extra zorgelijk omdat bij alle acht scholen verbetering in kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk is. Dat geldt het meest voor de scholen in Amsterdam, Utrecht en Hoorn omdat deze in het voorjaar van 2021 als ‘zeer zwak’ zijn beoordeeld.

Minister Wiersma: “Als je op een van deze scholen zit, dan krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Hoe hard je ook je best doet. Dat is niet eerlijk en onacceptabel.”

Terugvordering

Vorig jaar kwam SvPO al onder verscherpt toezicht te staan. Toen al werd er gewezen op financiële risico’s en dat het toezicht niet op orde was. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar die eis wees de rechter af. Vorige maand deed de Onderwijsinspectie aangifte tegen de bestuurder van de scholengroep omdat die ‘een of meerdere strafbare feiten’ zou hebben gepleegd.

De SvPO-scholenstichtingen vallen nu onder een ‘handhavingstraject’, aldus de inspectie. Dit betekent onder meer dat die hun financiële huishouding ‘duurzaam moeten herstellen’. Ook is er een ‘traject van terugvordering’ gestart.

Meer over