Nieuws

Ondernemer Beelen moet schepen van haven gedogen bij ADM-terrein

Ondernemer Wim Beelen, die op het ADM-terrein een scheepswerf voor superjachten wil bouwen, heeft een kort geding verloren van de Amsterdamse haven en de gemeente. Beelen moet toestaan dat de haven schepen mag afmeren in het water voor het ADM-terrein.

Bart van Zoelen
Wim Beelen.  Beeld Tammy van Nerum
Wim Beelen.Beeld Tammy van Nerum

Het gaat daarbij om zogeheten kegelschepen, vrachtschepen die door hun brandbare of om een andere reden gevaarlijke lading niet kunnen afmeren aan een steiger binnen de bebouwde kom. Bij de rechter voerde het Amsterdamse havenbedrijf aan dat het worstelt met een tekort aan tijdelijke afmeerplekken voor deze ‘kegelschepen’.

Toen Beelen deze zomer voor 86 miljoen euro het tot 2019 gekraakte ADM-terrein in de Amsterdamse haven kocht, eiste hij dat het havenbedrijf de schepen weghaalde. Voor een deel lagen die namelijk in het water voor het ADM-terrein en dat water was onderdeel van de koopovereenkomst.

De haven zag daardoor in één klap 14 van de 42 aanlegplaatsen voor kegelschepen wegvallen. Verder lagen, ook deels in het water van Beelen, nog vier duwbakken in de ADM-haven.

Openbaar water

Na een kort geding oordeelt de rechter nu dat Beelen de kegelschepen en de duwbakken moet gedogen. Als hij dat niet doet, moet hij een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen. De rechter oordeelt dat het ADM-water geldt als openbaar water, omdat er een open verbinding is met het Noordzeekanaal.

De rechter gaat in de uitspraak ook nog in op de plannen van Beelen voor een scheepswerf voor superjachten. Daarvan zegt de rechter dat het erop lijkt dat Beelen daarvoor ook de strekdam langs het Noordzeekanaal wil weggraven en een aangrenzend terrein, en die zijn allebei van de gemeente.

De kortgedingrechter heeft teruggekeken naar 1970 toen het ADM-terrein door de gemeente van de hand werd gedaan. Op basis daarvan stelt de rechter dat Beelens bedrijf Larendael ‘te hard van stapel loopt’.

Eerst maar eens overleggen

De haast die Beelen aanvoerde als reden om proefboringen te doen op het terrein van de gemeente, veegde de rechter ook van tafel. Volgens de rechter is het ‘maar zeer de vraag of Larendael zonder privaatrechtelijke en publiekrechtelijke toestemming van de gemeente en havenbedrijf de plannen die zij thans voor ogen heeft, zal kunnen uitvoeren.’ Hij adviseert Beelen daarom eerst maar eens in overleg te gaan met de gemeente en de haven.

In het vonnis vraagt de rechter zich ook hardop af of de werf voor superjachten ‘kwalificeert’ als scheepswerf. Dat is van belang omdat het ADM-terrein door een kettingbeding, dat rust op de grond, alleen mag worden gebruikt voor scheepsbouw.

Over het ADM-terrein en de plannen van Beelen is hoe dan ook het laatste woord nog niet gezegd. Beelen stapte eerder al naar de rechter en handhaaft de miljoenenclaim die hij indiende bij gemeente en havenbedrijf. Beelen eist 130 miljoen, omdat de haven het ADM-water al jaren in gebruik heeft, ten onrechte volgens hem. Ook eist hij een schadevergoeding, omdat het water al die tijd niet is uitgebaggerd en de haven volgens hem toeliet dat er krakers woonden, waardoor het terrein niet kon worden ontwikkeld.

Het verlies van het kort geding had hij verwacht, zegt Beelen in een reactie. In een latere bodemprocedure zal grondiger worden gekeken naar de voorgeschiedenis en zijn aanspraken op de terreinen en het water, verwacht hij. Zijn scheepswerf is ook mogelijk zonder dat gemeentegrond wordt weggegraven, zegt hij bovendien. Hij heeft verschillende varianten laten ontwerpen. “Wij wijken echt niet af van onze plannen en onze planning,” zegt Beelen. “We gaan gewoon verder met wat we doen.”

Meer over