PlusNieuws

On-Amsterdamse cijfers: niet 10.000 maar 165 nieuwe inwoners voor de stad

De Amsterdamse bevolkingsgroei over 2020 is nagenoeg nihil. Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens
De Amsterdamse bevolkingsgroei over 2020 is nagenoeg nihil.Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

De coronacrisis heeft grote impact op de groei van Amsterdam. In crisisjaar 2020 nam de bevolking met slechts 165 inwoners toe, tegen bijna 10.000 in voorgaande jaren. De sterfte kwam bijna 10 procent hoger uit.

Michiel Couzy

Het zijn on-Amsterdamse cijfers die duidelijk maken hoezeer de stad getroffen is door de coronacrisis. Op 31 december 2020 telde Amsterdam 872.922 inwoners. Dat zijn er 165 meer dan een jaar eerder, een groei van 0,02 procent.

In voorgaande jaren nam de bevolking jaarlijks met bijna 10.000 inwoners toe. Niets kon de groei van de stad nog tegenhouden, begin jaren dertig zou Amsterdam 1 miljoen inwoners tellen. Maar corona heeft op de rem getrapt.

Dat de bevolking over heel 2020 nog iets is gegroeid, komt vooral door de maanden januari en februari, toen de coronacrisis nog aanstaande was. Vanaf maart, toen de eerste lockdown inging, stokte de immigratie, die de jaren ervoor de grote motor was achter de bevolkingsaanwas. De Amsterdamse bevolking kromp enkele maanden achter elkaar en krabbelde aan het einde van de zomer weer wat op, toen studenten opnieuw deze kant opkwamen en de stad tijdelijk uit lockdown was.

In de maand december, toen een nieuwe lockdown inging, nam het aantal inwoners weer af.

In de bevolkingscijfers over 2020 valt een aantal zaken op. Het sterftecijfer valt hoger uit dan in voorgaande jaren, ongetwijfeld door corona. Afgelopen jaar stierven 5724 Amsterdammers, tegen 5248 een jaar eerder, een toename van bijna 10 procent. Desalniettemin is nog altijd sprake van een geboorteoverschot, er kwamen meer dan 10.000 Amsterdammertjes bij. Of sprake is van een lockdowngeboortegolf valt nog niet te zeggen, maar pas over ruim negen maanden.

Het geboorteoverschot zorgt ervoor dat Amsterdam in 2020 toch nog een klein plusje scoort, want er vertrokken vorig jaar meer inwoners dan er bij kwamen. De immigratie uit andere landen liep flink terug, net als emigratie naar het buitenland.

De trek uit de stad nam toe: ruim 52.000 Amsterdammers verhuisden naar een andere gemeente in Nederland, bijna 3000 meer dan in 2019. Over het algemeen wordt deze groeiende uittocht toegeschreven aan de hoge huizenprijzen in de stad, waardoor veel Amsterdammers geen woning meer kunnen betalen en hun heil elders zoeken.

Daarnaast vertrekken veel inwoners omdat ze rust of meer groen wensen, al dan niet na gezinsuitbreiding.

‘Dit is tijdelijk’

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat de trek naar de buitengebieden al langer gaande is en niet alleen kan worden toegeschreven aan corona. In 2010 kocht 70 procent van de Amsterdamse verhuizers nog een woning in de eigen stad. In 2020 was dat nog maar 53 procent.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) is ervan overtuigd dat de rem op de bevolkingsgroei tijdelijk is. “Amsterdam blijft aantrekkelijk, ook na corona,” zegt ze. “Mensen willen hier wonen.” In haar toekomstvisie telt de stad in 2050 zo’n 1.125.000 Amsterdammers.

Opvallend is dat diverse, veel kleinere, buurgemeenten in 2020 harder zijn gegroeid dan de grote stad. De bevolking van Diemen is toegenomen met 550 inwoners, die van Weesp met 711 en Haarlemmermeer met 1776. Amstelveen, net als Amsterdam een stad met veel expats, kromp in 2020 met 929 inwoners.

De Nederlandse bevolking is in 2020 met meer dan 67.000 gegroeid tot 17.474.693 inwoners. Deze toename is ook veel minder dan in voorgaande jaren.

Meer over