Nieuws

OLVG en Amsterdam UMC onderzoeken ‘covid-ic’s van de toekomst’

Het OLVG en Amsterdam UMC willen als proef twee ‘covid-ic’s van de toekomst’ neerzetten. De ziekenhuizen hebben hun plannen voor deze geconcentreerde covidzorg ingediend bij het ministerie van VWS.

Malika Sevil
null Beeld Dingena Mol
Beeld Dingena Mol

In deze nieuwe vorm willen de Amsterdamse ziekenhuizen onderzoeken hoe de covidzorg efficiënter kan. Het doel is om ic-verpleegkundigen te ontlasten en tegelijkertijd meer patiënten op te kunnen vangen. Op de langere termijn zouden de afdelingen met het opvlammen van het virus moeten worden opgeschaald, waarmee minder druk komt te liggen op de algemene zorg.

Als VWS akkoord gaat, willen de ziekenhuizen in het voorjaar, mits de grote coviddruk dan is afgenomen, met zo’n proefafdeling gaan werken. De gemeente Amsterdam ondersteunt het initiatief. Op deze afdelingen – één bij OLVG, één bij Amsterdam UMC – met ongeveer twaalf patiënten wordt op een nieuwe manier samengewerkt met hybride teams van artsen, ic-verpleegkundigen, speciaal opgeleide mbo’ers en slimme technologie. Als het werkt, zouden volgend najaar in de rest van het land covidvleugels naar dit model in bestaande ziekenhuizen kunnen worden geopend.

Uitgestelde operatie

Het idee van geconcentreerde covidzorg leeft al sinds het begin van de pandemie. Het bleef altijd bij een plan, maar dat kan de laatste tijd op steeds meer enthousiasme rekenen – ook bij VWS, dat er een expertteam onderzoek naar laat doen. Op de oude voet doorgaan is geen optie, zegt OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch. De zorgmedewerkers werken ‘aan het einde van hun elastiek’ en ondertussen worden operaties al maar uitgesteld.

“Hoelang blijf je aan de patiënten uitleggen dat je vindt dat dit kan? We zien dat we met een hoge vaccinatiegraad van 89 procent nog steeds met volle ziekenhuizen zitten. En dan weten we nog niet eens wat omikron gaat doen. Covid blijft. Om de komende jaren lockdownachtige maatregelen te voorkomen, moeten we daar ook op de middellange termijn een plan voor maken. Dat mis ik nu echt.”

Van den Bosch pleitte al eerder voor een masterplan om de ic’s te kunnen opschalen, en een investering van tien miljard euro in de zorg om dat mogelijk te maken.

Slimme technologie

Van den Bosch, die tevens voorzitter is van Santeon, een groep van zeven ziekenhuizen, heeft contact met het ROC over het opleiden van mbo’ers tot ondersteuner van ic-verpleegkundigen in crisistijd. Ook denkt hij dat er een slag te maken is met technologie. “Onze zorgmedewerkers moeten nog bepaalde handelingen doen om de zuurstofspanning van de patiënt te meten, maar er bestaat slimme technologie die dat automatisch doet en registreert. Die slaat ook alarm als een patiënt boven of onder een bepaalde waarde komt.”

Volgens Van den Bosch is het inzetten van die technologie ‘het spannendst’ en het draagvlak onder de medewerkers het belangrijkst. Daarom moeten dit soort plannen ook worden opgezet en fijngeslepen met de ic-­medewerkers, de verpleegkundige staf en de medische staf, zegt hij.

“Verpleegkundigen zijn superbevlogen professionals. Het liefst wil iedereen altijd verantwoordelijk zijn voor één patiënt, en dat dan heel goed doen. Maar we zullen moeten accepteren dat we voor de covidzorg tevreden moeten zijn met een iets minder hoge kwaliteitsdrempel om de crisis ook de komende jaren goed door te komen.”

Meer over