Noord ‘onzorgvuldig’ bij participatie over fietsen door het Vliegenbos

Stadsdeel Noord krijgt scherpe kritiek op de inspraak die mogelijk was bij de keuze voor meer fietsverkeer door het W.H. Vliegenbos. Tegenstanders werden ‘het bos ingestuurd’, concludeert de ombudsman.

Bart van Zoelen
null Beeld Siebe Swart luchtfotografie
Beeld Siebe Swart luchtfotografie

Vorig jaar kondigde het stadsdeelbestuur plotsklaps aan dat de kogel door de kerk was: twee voetpaden dwars door het Vliegenbos zouden ook bestemd worden voor fietsers. Tegenstanders reageerden onaangenaam verrast. Zij vrezen voor de natuur en de rust in het bos, zeker als op den duur net buiten het bos een fietsbrug over het IJ aanlandt.

De verrassing was des te groter omdat de tegenstanders tijdens twee informatieavonden de indruk hadden gekregen dat het stadsdeel nog zou ingaan op hun bezwaren. Een nieuwe bijeenkomst was beloofd, maar daarover hoorden ze een jaar lang niks, los van het bericht dat meer tijd nodig was. Toen opeens de keuze voor meer fietsers door het bos bekend werd gemaakt, was een informatieavond volgens het stadsdeel niet meer mogelijk vanwege corona.

De Ombudsman Metropool Amsterdam oordeelt nu dat het stadsdeel ‘onvoldoende zorgvuldig’ is geweest bij de bewonersparticipatie. Het stadsdeel is niet duidelijk geweest over de ruimte die bewoners kregen om mee te denken. Ook heeft het stadsdeel niet uitgelegd wat het heeft gedaan met argumenten tegen een fietspad door het bos en het pleidooi voor een fietspad om het bos heen.

Dat concludeert de ombudsman na gesprekken met bewoners, ambtenaren en bestuurders. Voor de ombudsman is dit een voorbeeld van een misgelopen participatietraject dat het ongenoegen van burgers onbedoeld juist vergroot. Tegenstanders kregen het gevoel dat de uitkomst al vaststond. Dat zij via de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie boven tafel moesten halen, wekte nog meer argwaan.

Fietssluis

De ombudsman heeft zich alleen verdiept in de participatie en velt met het onderzoek uitdrukkelijk geen oordeel over de vraag of het bos gediend is met meer fietsers. Dat is een heikele kwestie geworden waarin ook de voorstanders zich online stevig hebben geroerd. Een fietssluis die deze route moest ontmoedigen werd twee jaar terug zelfs vernield.

Na de zomer bereikt de discussie een volgende etappe tijdens een debat in de bestuurscommissie. In een ongevraagd advies heeft een overgrote meerderheid het stadsdeelbestuur opgeroepen terug te komen op de keuze voor fietsverkeer door het Vliegenbos en een alternatief te onderzoeken. Het stadsdeel wacht dat onderzoek af en daarom zijn de paden door het bos nog niet aangepast.

Het stadsdeelbestuur belooft beterschap. “We erkennen dat de participatie beter had gekund en dat de communicatie niet voldoende was,” zegt een woordvoerder. Volgens het stadsdeel speelde een rol dat de sfeer in de discussie over het bos is verhard. Wat jaren geleden begon als een overzichtelijke verkenning van de belangen van omwonenden werd een verhit debat.

Open zenuw

De ruimte voor inspraak is in Noord intussen een open zenuw. Steeds barst een storm van verontwaardiging los - over nieuwbouwplannen en de vraag of niet eerst meer geïnvesteerd moet worden in de slecht geïsoleerde woningen in oudere wijken, over de bomen in het Noorderpark die moesten wijken voor een evenemententerrein, over de verkoop van sociale huurwoningen. Vorige maand riepen Noorderlingen zelfs een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad op het matje voor een ‘hoorzitting’ in De Balie.

Hetty Oorbeek is blij met de uitspraak van de ombudsman die op haar verzoek het participatieproces onder de loep nam. Al sinds de komst van pont het Oostveer in 2014 voor het eerst meer fietsers naar het bos trok, waarschuwt ze dat de drukte ten koste gaat van de natuur. “Na 7 jaar wordt eindelijk duidelijk dat hier veel dingen fout zijn gegaan,” zegt Oorbeek. “Noord wordt groter, dat snap ik. Maar wij willen ook onze mooie stukjes groen houden.”

Meer over