Niet alle leerkrachten krijgen tijdens staking doorbetaald

Schoolbesturen in Amsterdam zijn het niet eens over het al dan niet doorbetalen van leraren tijdens de landelijke onderwijsstaking. Het personeel is daarvan de dupe: de ene leraar krijgt wel doorbetaald, de ander niet.

Lorianne van Gelder en Raounak Khaddari
Leraren in staking. Beeld ANP
Leraren in staking.Beeld ANP

Er komt een einde aan het bezoldigd staken door leraren. Waar er tijdens de onderwijsstakingen in 2018 wel werd doorbetaald, kiezen meerdere Amsterdamse schoolbesturen ervoor om op 15 maart het salaris van stakende leerkrachten in te houden.

Tijdens de onderwijsstaking op 15 maart worden na een actieweek werknemers uit alle ­onderwijssectoren opgeroepen om naar het ­Malieveld in Den Haag te komen. Zo wil de Algemene Onderwijs bond (AOb) samen met de FNV nog vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen duidelijk maken dat er meer geïnvesteerd moet worden in de sector. De bonden eisen een investering van 4 miljard euro voor het hele ­onderwijs, van basisscholen tot universiteiten.

"Ik ga met mijn vuist omhoog op het Malieveld staan," zegt een leerkracht van de Einsteinschool In Amsterdam. "Maar niet alle leerkrachten kunnen zich dat permitteren."

Het schoolbestuur waaronder de basisschool in Nieuw-West en vijftien andere scholen vallen, Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT), betaalt tijdens de stakingsdag niet door. "Voor sommige Amsterdamse leraren is de vraag niet óf ze willen staken, maar of het ­financieel haalbaar is. Dat is niet eerlijk, als ­anderen wel worden doorbetaald."

Uit de stakingskas
In de vergadering van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), de vereniging van schoolbesturen van primair en speciaal ­onderwijs, is geprobeerd tot een gezamenlijk besluit te komen. De standpunten van de 35 school­besturen die samen 214 basisscholen vertegenwoordigen, liepen echter zo ver uiteen dat er is besloten geen gezamenlijke lijn te trekken.

"We hebben vorig jaar al doorbetaald," zegt ­Joke Middelbeek, bestuurder van STWT. "Als er gestaakt wordt, dan moet dat nu uit de kas van de vakbond komen." Wie lid is van de AOb of FNV kan een vergoeding krijgen uit de stakingskas.

Ook de leerkrachten die bij een van de 27 scholen werken die onder de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (Asko) vallen, moeten afwegen of ze een dag salaris kunnen missen. "We steunen de redenen voor de staking, maar we zitten midden in onderhandelingen over werkdruk en extra middelen. Daarom gaan we het personeel niet doorbetalen volgende week vrijdag," aldus Asko-bestuurder Dorien Nelisse.

Basisscholen dicht
Docenten van de Flevoparkschool in Amsterdam-Oost, hoeven die dag niet aan hun portemonnee te denken. Dat is maar goed ook, want 'de actiebereidheid is groot bij ons,' zegt directeur Alwin van Halm.

Stichting Openbaar ­Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (Staij), betaalt door, net als Stichting Openbaar ­Onderwijs aan de Amstel, samen goed voor meer dan veertig scholen in Amsterdam. Arnold Jonk, bestuurder van Staij: '"Bij onze stichting was de vraag wel of niet doorbetalen niet echt een ding."

Ook de middelbare scholen zijn verdeeld over het wel of niet vergoeden van salarissen. Het ­Osvo, vereniging van Amsterdamse middelbare schoolbesturen, laat de keuze aan elk bestuur zelf. Zo betalen Zaam (20 scholen in Amsterdam) en MSA (4 scholen) door, maar het Vova (9 scholen) en Esprit (13 scholen), niet.

De meeste basisscholen in de stad zijn overigens wel dicht. Middelbare scholen kijken per docent wie aanwezig is en of lessen kunnen doorgaan.

Universiteiten steunen de staking en docenten worden doorbetaald, maar de UvA en VU blijven open voor colleges en studenten kunnen hun tentamens maken. Wie wel naar het Malieveld wil, kan gebruik maken van door de UvA gereserveerde bussen.

4 miljard

De bonden eisen een investering van 4 miljard euro voor het hele ­onderwijs, van basisscholen tot universiteiten.

Meer over