Nederlands krijgt toch weer plekje op VU met aanstelling hoogleraar

Met het aanstellen van een hoog­leraar moderne Nederlandse letterkunde blaast de Vrije Universiteit (VU) de studie Nederlands nieuw leven in. En dat terwijl de universiteit in februari aankondigde te stoppen met de bachelorstudie.

Het Parool
null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

Jacqueline Bel, reeds universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde, zal als hoogleraar de Multatulileerstoel voor de Moderne Nederlandse Letterkunde gaan bekleden, zo werd zaterdag bekend­gemaakt.

Bel, die al achttien jaar werkzaam is aan de VU, is blij verrast met haar nieuwe aanstelling. “Deze leerstoel creëert kansen om de studie Nederlands weer aantrekkelijk te maken voor studenten. Ik ga op zoek naar nieuwe manieren om de belang­stelling voor het vak Nederlands te vergroten.”

Haar eerste initiatief is de minor schrijfacademie; een bijvakprogramma van een half jaar dat iedere student in Nederland kan volgen.

De hoogleraar vindt een Nederlandse universiteit waar geen Nederlands wordt gedoceerd, geen universiteit. Toch begint komend studiejaar geen nieuwe lichting bachelorstudenten Nederlands aan de VU. “Al zou er ­genoeg animo zijn, het is technisch gezien niet haalbaar.”

Bel wil niet op de zaken vooruit­lopen, maar hoopt vurig dat er in 2021 wel een nieuwe lichting van start kan gaan. “Ik weet niet of ik het een droom of doel moet noemen, maar ik ga er ­alles aan doen.”

Heel veel plannen

Het aantal studenten dat Nederlands studeert, neemt al jaren af. In tien jaar tijd daalde het aantal studenten in het hele land met 60 procent; vorig jaar kozen nog maar iets meer dan 200 studenten voor Nederlands.

De bachelor Nederlands aan de VU werd opgeheven omdat het een ‘verliesgevende operatie’ was. In september 2018 hadden slechts vijf nieuwe studenten zich ingeschreven, terwijl de opleiding in de lucht werd gehouden door vijf stafmedewerkers.

Met de leerstoel krijgt moderne ­Nederlandse letterkunde toch weer een plaats aan de universiteit, zegt Bel, die het vak ook wil verweven met ­andere studies, zoals geschiedenis en rechten. “Ik zei het al: ik heb heel veel plannen. Een daarvan is het vak interdisciplinair aanbieden. De plaats van literatuur moet zichtbaarder worden, want ook in de geschiedenis neemt het een ruime positie in.”

De hoogleraar Nederlandse letterkunde schreef in 2015 het boek Bloed en Rozen, een Nederlandse literatuurgeschiedenis van de jaren 1900 tot 1945.

Op 2 maart, 200 jaar na de geboorte van schrijver Multatuli, naar wie de leerstoel is vernoemd (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, 1820-1887), houdt zij haar inaugurele rede.

Meer over