Milieuonderzoek naar ‘oude regels’ Schiphol moet worden aangepast

Schiphol moet alsnog de milieuonderzoeken aanpassen naar de regels en normen die al sinds 2015 hadden moeten gelden. Weliswaar zijn ze op orde, maar de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectreportage (MER) eist wel verbeteringen op het gebied van geluidhinder en uitstoot.

Herman Stil
Werkzaamheden aan de Polderbaan. De start- en landingsbaan op Schiphol krijgt een grootschalige opknapbeurt. Beeld ANP
Werkzaamheden aan de Polderbaan. De start- en landingsbaan op Schiphol krijgt een grootschalige opknapbeurt.Beeld ANP

Het gaat om de regels en normen die met terugwerkende kracht sinds 2015 voor Schiphol hadden moeten gelden, toen een groeigrens tot 500.000 vluchten werd afgesproken. Het is er nog altijd niet van gekomen om die wettelijk vast te leggen, vanwege onder meer de stikstofproblematiek. Voor de toekomstige groei van de luchthaven, naar 540.000 vluchten, loopt alweer een nieuwe procedure.

De commissie, die alle overheidsplannen voor infrastructuur op hun onderbouwing beoordeelt, stelt in haar advies dat de milieueffectrapportage voor de nieuwe normen en de handhaving van vliegregels door opsteller Schiphol zorgvuldig is opgesteld en dat voor de meeste onderdelen complete informatie beschikbaar is.

Volgens het oordeel voldoen de nieuwe regels en de grens van 500.000 vluchten ‘ruimschoots’ aan de criteria voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit. Wel nemen de hinder en de uitstoot van CO₂ en stikstof sinds 2015 toe door de groei van het vliegverkeer .

Broeikasgas

De commissie signaleert ook een aantal tekortkomingen op het gebied van broeikasgassen. Zo is de berekening van de uitstoot van stikstof onduidelijk. Schiphol moet niet alleen de CO₂-emissie rondom de luchthaven in beeld brengen, maar over het hele traject van de vluchten die van en naar de luchthaven vliegen.

Wat betreft geluidshinder adviseert de commissie op een aantal cruciale plekken in de regio rond Schiphol de gevolgen van verschillende geluidsbronnen te beoordelen: naast vliegtuigen ook wegverkeer en spoorlawaai.

De aanpassingen die de adviescommissie vraagt zijn beperkt. Bij de meeste MER-rapportages wordt gevraagd om aanvullingen. Milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu verwijzen echter naar eerdere fouten in milieurapportages rond Lelystad Airport. De milieuclubs vinden het ongelofelijk dat er - volgens hen - ‘weer fouten’ zitten in een luchtvaartrapport.

Volgens de milieubeweging toont het oordeel van de MER-commissie aan dat groei van de luchtvaart en opgingen van Lelystad écht niet kan’. Het openen van vliegveld Lelystad Airport midden in de klimaatcrisis kan, gelet op wat er nu speelt, volgens de organisaties al helemaal niet. De ontwerpbesluiten daarover moeten volgens de milieuclubs terug naar de tekentafel.

Handhaven

Schiphol neemt de aanbevelingen over. “De commissie signaleert een aantal tekortkomingen die moeten worden gecorrigeerd en aangevuld,” aldus de luchthaven. “Wij zien mogelijkheden om daaraan invulling te geven.”

Pas als dat is gebeurd, kunnen de milieueffecten van de uitgestelde regels en normen volwaardig worden meegenomen in een kabinetsbesluit over Schiphol. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (luchtvaart) wacht de aanpassingen af tot deze – door een nieuw kabinet – kunnen worden vastgelegd.

Pas dan kunnen de regels ook door luchtvaartinspectie ILT worden gehandhaafd. De afgelopen zes jaar was dat niet mogelijk, waardoor Schiphol ongestraft op een aantal plekken de geluidsnormen ongestraft kon overschrijden. Van Nieuwenhuizen omschreef dat eerder als ‘anticiperend handhaven'.

Meer over