PlusNieuws

Luchtkwaliteit in Amsterdam voldeed niet aan wettelijke norm

null Beeld ANP
Beeld ANP

De luchtkwaliteit voldeed in 2019 nog steeds niet overal in Amsterdam aan de wettelijke normen. Het aantal plekken waar de lucht te vies was, liep wel snel terug.

Bart van Zoelen

Alleen aan de Stadhouderskade zat in 2019 wettelijk gezien te veel vervuiling in de lucht. Daar kwam door het jaar heen de concentratie stikstofdioxide (NO2) uit boven de norm van 40 microgram per kubieke meter, blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Al vanaf 2015 moet de vervuiling door NO2 overal in Nederland onder deze norm blijven. In 2019 werd dat dus nog niet gehaald over een lengte van 300 meter langs de Stadhouderskade. In de rest van het land werd de NO2-norm overal gehaald, los van een enkele straat in Arnhem.

Overschrijdingen

Het aantal overschrijdingen was wel minder dan in het jaar daarvoor. Toen ging het in Amsterdam nog om 1800 meter en was de lucht ook in delen van de Amsteldijk en de Weesperstraat viezer dan toegestaan. In 2017 ging het in de hele stad nog om meer dan 3 kilometer straat of weg.

Een deel van de verbetering van de luchtkwaliteit wordt verklaard door strengere uitstooteisen die in de hele EU zorgen voor minder vervuiling. Maar ook het zonnige weer wordt genoemd als deel van de verklaring, evenals maatregelen van de gemeente, zoals de milieuzones voor taxi’s en oude brommers.

Schonere lucht

Eerder dit jaar bleek uit metingen van de Amsterdamse GGD ook al dat de lucht schoner was geworden in 2019. Op een totaal van 143 meetpunten werd op 14 plekken door het jaar heen net iets meer dan 40 microgram per kubieke meter gemeten. Daarbij ging het behalve om de Stadhouderskade ook om delen van de A10-west, de Prins Hendrikkade, de Valkenburgerstraat, de Overtoom, Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat. In 2018 ging het nog om 22 plekken.

Het RIVM verwacht dat in de berekeningen over 2020 alle overschrijdingen zijn opgelost. Ook uit de metingen zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat de luchtvervuiling vorig jaar stukken lager is uitgevallen, al moet de GGD over 2020 de balans nog opmaken. In de voorlopige tussenstanden is het effect van de lockdown als gevolg van het coronavirus duidelijk te zien.

Corona-effect

Vorig jaar concludeerde de GGD al dat zo’n corona-effect in de stad leek te zorgen voor schonere lucht. Maar helemaal zeker was GGD toen nog niet. Tijdens de lockdown van het voorjaar waren de weersomstandigheden ongunstig voor de luchtkwaliteit, waardoor de effecten ook weer niet zo heel duidelijk waren. In de weken voor de lockdown was het weer juist ronduit gunstig, met als gevolg dat in beide periodes voor en na de lockdown de NO2-concentraties vergelijkbaar waren.

Maar zelfs als de normen worden gehaald loont schonere lucht. Want, zoals de GGD schrijft, de wettelijke grenswaarden beschermen niet tegen de schade die ontstaat door luchtvervuiling. Ook beneden de normen is luchtvervuiling ronduit ongezond. En die schade, uitgedrukt in verloren levensjaren en gezondheidsproblemen, is over de hele Nederlandse bevolking samen vergelijkbaar met de die van overgewicht en hoger dan de ‘ziektelast’ door te weinig bewegen of overmatig alcoholgebruik.

Door milieuzones probeert de gemeente Amsterdam de luchtvervuiling terug te dringen. Het is de bedoeling dat vanaf 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer de stad in mag. Sinds november geldt dat al voor oude personenauto’s met een dieselmotor, al is er vooralsnog een overgangsperiode. Vanaf maart worden de eerste bekeuringen uitgedeeld.

Meer over