Lerarentekort Amsterdam nog groter: 10.000 leerlingen getroffen

In de week dat 16 Amsterdamse scholen dicht zijn door het lerarentekort, blijkt uit nieuwe cijfers dat de problemen nog groter zijn dan gedacht. Het lerarentekort loopt niet alleen in razend tempo op, het is ook oneerlijk verdeeld over de stad. Op basisscholen met veel achterstandsleerlingen zijn de problemen het grootst.

Michiel Couzy
Amsterdamse basisscholen komen nu 384 docenten tekort, 100 meer dan drie maanden geleden Beeld Piroschka van de Wouw
Amsterdamse basisscholen komen nu 384 docenten tekort, 100 meer dan drie maanden geledenBeeld Piroschka van de Wouw

Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Amsterdamse basisscholen komen 384 docenten tekort, blijkt uit de laatste telling, van november. Dat zijn er honderd meer dan drie maanden eerder. “De tekorten zijn veel groter dan mensen zich realiseren en ze lopen snel op,” zegt Arnold Jonk van schoolbestuur Samen Tussen Amstel en IJ. “Ik heb nu alweer opzeggingen binnen voor na de kerstvakantie.” Een basisschool in Amsterdam komt gemiddeld twee docenten tekort.

Docenten zeggen hun baan op, omdat ze in Amsterdam geen woning kunnen betalen of ­elders meer kunnen verdienen. Of ze gaan met pensioen, want het lerarenkorps vergrijst. “En we hebben te weinig vervangers klaarstaan,” ­aldus Jonk.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) ziet met welke snelheid het de verkeerde kant opgaat. “Als we 384 docenten missen, treft dat 384 klassen en dus 10.000 Amsterdamse leerlingen.” Ze spreekt al langer over een onderwijs­crisis vanwege het lerarentekort, maar inmiddels vormt zich een nieuwe crisis: juist de scholen met de meeste achterstandsleerlingen en armoedeproblemen worden het hardst getroffen; in Nieuw-West, Noord en Zuidoost zijn de lerarentekorten drie keer zo groot als elders. “Lesgeven vraagt al veel van docenten en op die scholen vaak nog wat meer,” zegt Jonk. “Leraren kiezen voor andere scholen.”

Ongelijkheid is hardnekkig

Dat is een pijnlijke ontwikkeling, zegt Moorman. De ongelijkheid in het Amsterdamse onderwijs is al hardnekkig en neemt door deze ontwikkeling alleen maar toe. “Op de scholen waar leraren het hardst nodig zijn, lopen ze weg. De tekorten zijn niet gelijk verdeeld over de stad.” De schoolbesturen pleiten voor een toeslag voor leraren die wél blijven werken op scholen met achterstanden.

Een oplossing is nog niet in zicht. Amsterdam investeert al miljoenen in reiskostenvergoeding, extra parkeerplekken en spoedcursussen voor zijinstromers. Ook stelt de stad enkele tientallen woningen beschikbaar aan docenten en is scholen de hulp aangeboden van zo’n honderd ambtenaren.

Het is allemaal niet voldoende, daarvoor is de uittocht van docenten te groot. Moorman gaat nog meer woningen toewijzen aan leraren en ook leegstaande schoolgebouwen ombouwen tot huizen. Ook wil ze de scholen met de grootste tekorten extra steun bieden, bijvoorbeeld door meer onderwijsassistenten aan te stellen.

Die zijn er wel, alleen is er geen geld voor. De wethouder is bereid daarvoor te betalen. De echte oplossing moet in haar ogen uit Den Haag komen: hogere salarissen en een grote­stedenbonus. “Ik begrijp niet dat het kabinet zo weinig investeert.”

Vierdaagse schoolweek

De Amsterdamse schoolbesturen werken aan een noodplan. Wat daar precies in staat, kan Jonk nog niet zeggen, maar duidelijk is wel dat een vierdaagse schoolweek een serieuze optie is. Moorman gaat daar niet voor liggen, maar stelt wel eisen: het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en evenmin bijdragen aan meer ongelijkheid. “Het kan niet zo zijn dat deze maatregel alleen buiten de Ring wordt ingevoerd.”

Cao-akkoord, toch actie

Na een jaar onderhandelen hebben de vakbonden en werkgevers in het basisonderwijs een cao-akkoord bereikt.

De eerder aangekondigde staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat volgens de Algemene Onderwijsbond en CNV echter ‘absoluut door’. Er zijn ‘nog steeds structurele investeringen nodig om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten’, aldus AOb.

Al het onderwijspersoneel – leraren, schoolleiders, assistenten en ondersteunend personeel als logopedisten en conciërges – krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus van 875 euro bij een voltijdbaan. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon. De vakbonden gaan het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun leden.

Moorman spreekt van een ‘belangrijke eerste stap’.

Meer over