Volgens het BBO zijn de stappen die nu worden gezet onvoldoende om het structurele tekort aan leerkrachten het hoofd te bieden.

Lerarentekort Amsterdam blijft stijgen: wethouder spreekt van onderwijscrisis

Volgens het BBO zijn de stappen die nu worden gezet onvoldoende om het structurele tekort aan leerkrachten het hoofd te bieden.Beeld ANP

De kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs lijdt onder het lerarentekort dat maar blijft stijgen. Ruim 280 fulltime functies zijn nog altijd niet vervuld. Onderwijswethouder Marjolein Moorman spreekt van een onderwijscrisis.

Raounak Khaddari

Het kost scholen ‘de grootst mogelijke moeite om voor alle kinderen een docent voor de te klas te hebben’, laat het Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam (BBO) weten. Het BBO deed onderzoek naar het lerarentekort in Amsterdam. Scholen lossen de tekorten deels op door onbevoegde docenten voor de klas te zetten, klassen worden samengevoegd en sommige scholen laten instroom-kleutergroepen later starten. “Dit alles gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs”, zegt Lieke Thesingh, voorzitter van BBO.

Investering van 23 miljoen

Vorig schooljaar stond het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs nog op 175 fulltimebanen. De gemeente Amsterdam besloot daarom 23 miljoen euro te investeren om in de periode tot 2023 het lerarentekort drastisch aan te pakken. Het geld, dat ervoor moet zorgen dat de stad in 2023 verrijkt is met vijfhonderd leraren, wordt onder andere ingezet voor betaalbare woningen, extra parkeervergunningen, geld voor zij-instromers en een uitgebreidere reiskostenvergoeding, zo stond in de lerarenagenda die onderwijswethouder Marjolein Moorman eerder dit jaar presenteerde.

Volgens de BBO zijn de stappen die nu worden gezet echter onvoldoende om het structurele tekort aan leerkrachten het hoofd te bieden. Dat blijkt ook uit de nieuwe cijfers. Toch zet de gemeente het investeringsplan door ‘zodat de leraren die voor de klas staan zo goed mogelijk hun werk kunnen uitvoeren’, zegt Moorman die de huidige situatie een onderwijscrisis noemt.

Problemen stapelen zich op

“Bij goed onderwijs hoort in eerste instantie een goede leraar, dat is de basis. Maar ook continuïteit, vaste leerkrachten en rust in het team zijn essentieel.” De genoemde ingrediënten voor een goed onderwijsklimaat ontbreken. Sterker: de problemen stapelen zich op. Behalve een tekort aan leraren is er een nog groter tekort aan schoolleiders. Die staan continu onder druk om de lege plekken in hun team te vullen. Leraren die niet willen wachten op maatregelen van bovenaf gaan uit dienst en bieden zich tijdelijk aan via een andere constructie voor meer geld.

“Die ontwikkeling leidt tot ongelijkheid op de werkvloer”, zegt Thesing. Voor Judith van Peet (41), leerkracht bij Montessorischool aan de Amstel is een werkvorm zo ondenkbaar: “Je bent dan niet echt onderdeel van het team.” Openbare scholen willen geen duurdere, tijdelijke leerkrachten meer, meldden ze gisteren. De relatie met het kind, essentieel voor goed onderwijs, lijdt onder de toename van uitzendkrachten. Van Peet is geen onderwijzer geworden voor het geld, “maar ik vind wel dat we meer mogen verdienen, ook om het onderwijs aantrekkelijk te houden. Er moet iets gebeuren nu.”

Moorman: “Ik vind zelf ook dat we moeten waarderen wat van waarde is. En wat is er nu meer van waarde dan zorgen dat onze kinderen voorbereid zijn op de toekomst? Maar voor een stijging van de lerarensalarissen en veranderingen op de opleidingen hebben we echt Den Haag nodig.”

Hogere salarissen nodig

Komende woensdag gaat de wethouder samen met de andere G4-steden in gesprek met de minister van Onderwijs, Arie Slob. De wethouder wil dat de salarissen van álle basisschoolleraren omhooggaan en pleit er woensdag ook voor dat leerkrachten in de grotere steden daar bovenop een toelage krijgen. Niet enkel omdat het onderwijs in die steden het meest onder druk staat: “Het leven is er ook duurder. Het is daarom helemaal geen raar verzoek. Het gebeurt al in Parijs en Londen.”

Meer over