Lenen bij de Amsterdamse Stadsbank van Lening wordt duurder

Het belenen van kostbaarheden bij de Amsterdamse Stadsbank van Lening wordt duurder. Met ingang van maart volgend jaar wordt de rente op sieraden met een waarde boven de 800 euro verhoogd van 15 procent naar 18,6 procent.

Patrick Meershoek
null Beeld ANP
Beeld ANP

De maatregel is nodig om de financiën op orde te krijgen. Het aantal cliënten van de Stadsbank loopt al enkele jaren terug, waardoor de jaarlijkse afdracht van 3,6 miljoen euro aan de begroting van de stad in gevaar dreigt te komen. Dit jaar stevent de bank af op een tekort van 1,1 miljoen euro.

Naast een hoger tarief voor de duurdere beleningen, komt er ook een lager tarief voor onderpanden met een waarde onder de 800 euro. Deze rente gaat van 15 naar 10 procent. Het college wil daarmee stimuleren dat klanten behoedzaam belenen en voorkomen dat zij in nog grotere financiële problemen komen.

Commerciële pandhuizen

De Stadsbank trekt dit jaar naar schatting 28.000 klanten. Vijf jaar geleden waren dat er nog 31.000. Samen beleenden zij een bedrag van bijna 70 miljoen euro, gemiddeld 2221 euro per klant. De meeste klanten komen uit de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Meer dan de helft van de cliënten is vrouw.

Hoewel het aantal gebruikers van de Stadsbank terugloopt, hecht het college aan het voortbestaan van de voorziening. De bank, opgericht in 1614 als wapen tegen woekeraars, blijft volgens het stadsbestuur een belangrijk alternatief voor de commerciële pandhuizen die werken met rentes die kunnen oplopen tot meer dan 50 procent.

Met Den Haag is Amsterdam de enige stad in het land met een eigen bank van lening. Mensen kunnen er kostbaarheden als gouden en zilveren sieraden, diamanten en horloges belenen voor een periode van negen maanden, met de mogelijkheid van verlenging. Er wordt geen BKR-toets gedaan en meteen contant betaald.

Schuldhulpverlening

Dat laatste maakt de Stadsbank volgens het college een belangrijke voorziening voor de minima in de stad die geld nodig hebben om bij voorbeeld een kapotte wasmachine te vervangen. Ruim een derde van de klanten leeft van een minimum inkomen. Bijna tien procent van de minima in de stad maakt gebruik van de bank.

Met de invoering van de nieuwe rentetarieven wil het college dat de Stadsbank ook gaat helpen om klanten met problematische schulden in een vroeg stadium te herkennen en zo nodig door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Medewerkers zullen worden getraind om hierover het gesprek aan te gaan.

Meer over