Nieuws

Kukenheim: vaccinatiecampagne wordt gerichter

De gemeente Amsterdam gaat de vaccinatiecampagne nog verder uitbreiden. De afgelopen maanden gingen er al prikcontainers en informatieteams de wijk in, maar de komende tijd gaat de GGD zich nog meer op doelgroepen richten, zoals bijvoorbeeld vrouwenclubs, moskeeën, kerken en buurthuizen.

Malika Sevil
De GGD trok al de wijken in om buurtbewoners te overtuigen zich te laten vaccineren. Beeld Lin Woldendorp
De GGD trok al de wijken in om buurtbewoners te overtuigen zich te laten vaccineren.Beeld Lin Woldendorp

Dat gebeurde volgens wethouder Zorg Simone Kukenheim de afgelopen maanden ook al, maar omdat er goede ervaringen mee zijn, wordt dat verder geïntensiveerd. “We willen fijnmaziger onze voorlichting inzetten. Een mooi voorbeeld is ons contact met de Pentecost Revival Church. Daar hebben zich vijfhonderd mensen laten vaccineren.”

In Amsterdam heeft 67 procent van de achttienplussers één of twee prikken gehad bij de GGD. Landelijk is dat percentage 73 procent. In Centrum en Zuid ligt de vaccinatiegraad hoger dan het landelijk gemiddelde, maar in Nieuw-West en Zuidoost duikelt de vaccinatiegraad er 15 procent onder. In Noord is het 7 procent lager.

Sekswerkers

Het liefst wil Kukenheim de vaccinatiegraad in alle wijken ongeveer gelijk krijgen en daarom blijft ze extra inzetten in de wijken met een lage opkomst, waar ook een achterstand is in gezondheid.

De mobiele prikteams, die de buurthuizen en de kerken langsgaan, hebben inmiddels 1932 prikken gezet. In de prikcontainers zijn 2991 mensen gevaccineerd, maar, zo waarschuwt Kukenheim, naarmate de tijd verstrijkt, gaat de vaart eruit. “Dat droogt wel op.”

Het is dus tijd voor een meer gerichte actie. Kukenheim verwacht dat er in de wijken nog steeds mensen zijn die nog niet goed of nog niet goed genoeg zijn bereikt. Via sleutelfiguren in de wijken – de gemeente werkt hierin met meer dan 150 organisaties

samen – wil de stad nog meer Amsterdammers bereiken, zoals ongedocumenteerden en sekswerkers. Er zijn folders in zeven talen, en er is informatie die geschikt is voor laaggeletterden.

Kukenheim heeft nog geen signalen gekregen dat stadsdeelbewoners de hausse aan vaccinvoorlichting inmiddels beu zijn. “Wel hebben we een keer te horen gekregen dat het weinig heeft om bij een flat weer flyers uit te delen.”

Ouderavonden

Omdat de grootste groep inmiddels gevaccineerd is en de grote locaties worden afgebouwd, wordt er vanaf eind augustus vooral op de kleinere locaties geprikt: op het Anton de Komplein (Zuidoost), het Buikslotermeerplein (Noord) en de testlocatie op Plein ’40-’45 (Nieuw-West). De RAI blijft wel open.

Dat geeft de GGD meer ruimte om de wijk in te trekken. Ze gaan ook de scholen af. “Daarbij kun je ook denken aan ouderavonden, waar ouders hun vragen kunnen stellen aan artsen van de GGD, van het OLVG en Amsterdam UMC.”

Er komen lespakketten en webinars. Verder worden socialemedia­kanalen ingezet, zoals Funx Amsterdam.

In Amsterdam ligt de vaccinatiegraad van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar negen procent lager dan landelijk. Hoewel de GGD ook graag prikcontainers had willen neerzetten bij de middelbare scholen en mbo’s, is daar in overleg met de koepels en schoolbesturen van afgezien. “We hoorden dat de ouders daar moeite mee zouden hebben.” Ouders maakten zich zorgen over groepsdruk en gebrek aan keuzevrijheid.

Er komt wel een mobiele unit bij de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland. Ook daar wordt ingezet op voorlichting, onder meer door het uitdelen van goodiebags.

Meer over