Plus

Jaar na dood Duitse influencer Seewald: nabestaanden publiceren namen betrokken agenten

Nabestaanden van de door de politie neergeschoten Duitse influencer Sammy Seewald hebben de namen gepubliceerd van de agenten en de officier van justitie die betrokken waren bij het dodelijke incident. Dit opent de weg voor doxing en intimidatie door activisten.

Ruben Koops en Paul Vugts
Politie en ambulances op de Honselersdijkstraat in Nieuw-West op 13 augustus 2020, nadat agenten de 23-jarige Duitse influencer Sammy Seewald hadden neergeschoten.  Beeld ANP
Politie en ambulances op de Honselersdijkstraat in Nieuw-West op 13 augustus 2020, nadat agenten de 23-jarige Duitse influencer Sammy Seewald hadden neergeschoten.Beeld ANP

Vorig jaar op 13 augustus overleed de 23-jarige Sammy Seewald, nadat hij in verwarde toestand was aangetroffen in een binnentuin in de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. De Duitser, die als fitnessmodel enige bekendheid genoot op Instagram, was tijdens een bezoek aan Amsterdam onder invloed van drugs waarschijnlijk in een psychose terechtgekomen.

Seewald werd door agenten doodgeschoten toen hij zich verzette bij zijn aanhouding en met een fors mes uithaalde naar een politieman.

Hoewel de aanhouding niet volgens het boekje was verlopen, oordeelde het Openbaar Ministerie (OM) in mei dat de betrokken politiemannen uit noodweer handelden. “Er was een zodanig gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct gericht moest worden geschoten om het gevaarlijke gedrag van de man te laten stoppen,” aldus het OM.

Demonstratie op de Dam

De nabestaanden van Seewald zijn razend over deze conclusie. Zijn moeder stelde eerder dat de Amsterdamse politie hem ‘heeft geëxecuteerd’ en dat het OM politiegeweld onder het tapijt schuift. In het afgelopen jaar is rond de familie Seewald een groep van sympathisanten en actievoerders ontstaan die ageert tegen politiegeweld. Zij verspreiden flyers en organiseerden marsen door twee steden in Duitsland, waaronder Wetzlar, Seewalds woonplaats, en door Amsterdam. Vrijdagavond vindt op de Dam opnieuw een demonstratie plaats.

Vooral de moeder van Seewald is een aanjager van aandacht voor de dood van haar zoon. In de afgelopen weken heeft zij op sociale media de namen gepubliceerd van de officier van justitie die het onderzoek naar de dood van Seewald leidde, en van de twee agenten die de dodelijke schoten hebben gelost. Actievoerders hebben sindsdien posters in de stad geplakt waarop deze officier van justitie met naam en toenaam wordt verweten dat zij ‘moordende agenten beschermt’.

Het actief openbaar maken van de namen van ambtsdragers is een vorm van doxing, ofwel het openbaren van persoonsgegevens. Het opent de weg naar persoonlijke aanvallen aan het adres van mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij tragische gebeurtenissen zoals de dood van Seewald. Eerder deze zomer gebeurde dit ook met een officier van justitie van het parket Midden-Nederland in de zaak van de Gooise vriendengroep die ervan verdacht wordt een man te hebben doodgeschopt op Mallorca.

Hoewel zij niets met de zaak te maken had, noch met de betrokken verdachten, werd haar op sociale media verweten dat zij familiebanden zou hebben met een van de leden van de vriendengroep, vanwege eenzelfde achternaam. Het OM Midden-Nederland vroeg het publiek in een persbericht te stoppen met de ‘heksenjacht die plaatsvond’.

Publiceren persoonsgegevens agenten nog niet strafbaar

In Amsterdam reageren het OM en de politie genuanceerder in de zaak-Seewald, mogelijk om de spanning in aanloop naar de demonstratie vrijdagavond niet verder te laten oplopen. Ze hebben de nabestaanden via hun advocaat gevraagd om te stoppen, maar nemen vooralsnog geen verdere stappen. ‘Politie en OM zijn van mening dat het geen pas geeft namen van collega’s die gewoon hun werk doen op deze manier op social media of elders te publiceren,’ aldus een persverklaring. ‘Deze zaak laat zien dat politiewerk ontzettend complex is’.

De politie en het OM kunnen ook weinig anders, omdat het publiceren van persoonsgegevens van agenten nu niet strafbaar is. Een wetsvoorstel om het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen strafbaar te stellen ligt bij de Tweede Kamer, maar is nog niet behandeld. “Een verbod is hard nodig, want uiteindelijk kijken mensen die deze namen lezen niet meer naar de feiten en geloven ze wat er over die agenten wordt gezegd. Voordat je het weet escaleert dat,” zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP.

‘Stemmingmakerij’

Advocaat Richard Korver van de moeder van Sammy Seewald, Justine Seewald-Krieger, zegt niet op de hoogte te zijn van de recente acties van zijn cliënt. Hij noemt de beschuldigingen over het openbaren van de namen van agenten en de aanklager ‘stemmingmakerij’. “Mijn cliënte beschikt niet over het dossier. Zij wordt ten onrechte in een negatief daglicht geplaatst. De familie vindt in ieder geval in juridische zin niet dat de politie Sammy vermoord heeft. Een emotionele uiting of uitingen van anderen behoren mijns inziens niet op deze wijze aan mijn cliënten toegeschreven te worden.”

Namens de nabestaanden probeert Korver via een civiele procedure nader onderzoek af te dwingen naar de fatale schietpartij. “De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de agenten mochten schieten toen de situatie was geëscaleerd. Die onderzoeksvraag is zo nauw dat je het antwoord kon voorspellen,” zegt Korver. “Wij willen dat twee deskundigen uitgebreid nader onderzoek doen naar juist ook de aanloop naar het incident: een politiewetenschapper en een psychiater.”

Doxing in de toekomst strafbaar

Volgens Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is het publiceren van persoonlijke gegevens van politiemensen enorm belastend voor de agenten in kwestie en hun gezinnen. “Dit roept enorme spanningen op. Er hoeft niks te gebeuren, maar dat kan wel als gevolg van dit soort acties en die onzekerheid vreet aan je.” Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat nabestaanden of anderen die in aanraking komen met de politie, zich niet langer beperken tot de juridische verweermiddelen.

“In z’n algemeenheid zoekt men manieren om zich niet te hoeven neerleggen bij de uitkomst, in dit geval de beslissing van het OM. Ik snap dat het een hard gelag is voor de familie, maar ook de agenten dragen de rest van hun leven mee dat zij hun wapen moesten gebruiken.”

Op voorspraak van de vakbond is met minister Grapperhaus (Justitie) afgesproken dat doxing en andere vormen van intimidatie van politiemedewerkers in de toekomst strafbaar worden. De minister heeft hiertoe in juli een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nader onderzoek naar de fatale schietpartij

Namens de nabestaanden van Sammy Seewald probeert advocaat Richard Korver via een civiele procedure nader onderzoek af te dwingen naar de fatale schietpartij. Twee deskundigen, een politiewetenschapper en een psychiater, zouden antwoord moeten geven op belangrijke vragen rond de dood van Seewald. Bijvoorbeeld waarom Seewald niet geboeid werd, waarom de aanhouding met een politiehond mislukte en waarom er zo snel werd geschoten.

Ook is nog niet duidelijk waarom er geen psycholance werd gebeld om zorg te verlenen, of de agenten afdoende getraind waren en of zij al eerder geweld hebben gebruikt. De politie heeft volgens Korver inmiddels ingestemd met de benoeming van de politiewetenschapper. Over de psychiater lopen de gesprekken nog. De partijen hopen nog deze maand overeenstemming te bereiken.

Meer over