Plus

IC-arts: ‘Coronapatiënten op intensive cares vooral van niet-westerse achtergrond’

Het merendeel van de coronapatiënten op de ic’s in het westen van Nederland is van niet-westerse afkomst. Dit zegt Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC.

Bas Soetenhorst
Medewerkers geven zorg aan een coronapatient op de Intensive Care afdeling.  Beeld ANP
Medewerkers geven zorg aan een coronapatient op de Intensive Care afdeling.Beeld ANP

“Meer dan de helft van de patiënten op mijn ic heeft een niet-westerse achtergrond,” zegt Girbes. “Dat is anders dan bij de eerste golf, toen we in Amsterdam veel patiënten hadden uit het zuiden van het land. Nu komen ze vooral uit Amsterdam en valt me op dat er disproportioneel veel mensen van niet-westerse achtergrond zijn.”

“Ik heb contact gehad met collega’s uit ziekenhuizen elders in het land en in steden als Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Gouda is het beeld hetzelfde of in sommige gevallen nog uitgesprokener dan in Amsterdam. In het oosten en het zuiden herkennen ze dat beeld niet, maar daar is de bevolking anders samengesteld.”

Girbes, die tevens hoogleraar intensivecaregeneeskunde is, zegt ‘schroom’ te bemerken bij betrokkenen om het te benoemen. “Er rust een taboe op, het ligt heel gevoelig. Daarom heb ik ook vooraf met anderen overlegd of ik dit naar buiten zou brengen.”

Communicatiebeleid

Girbes sprak er voor het eerst over in de podcast die hij bijhoudt voor het VPRO-programma Argos. “Ik kan er ook geen keiharde getallen aan koppelen, omdat we patiënten niet op migratieachtergrond registreren. Maar als medicus en wetenschapper lijkt het me een relevant gegeven. Naar de oorzaak kan ik alleen maar gissen. Als we die in kaart hebben, kunnen we er iets tegen doen.”

Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC, locatie VUmc.  Beeld Marc Driessen
Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC, locatie VUmc.Beeld Marc Driessen

Girbes oppert alvast een aanpassing van het communicatiebeleid van de overheid, omdat de coronapatiënten die hij nu ziet vaak de Nederlandse taal niet of nauwelijks begrijpen.

Bekend is dat Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond (onder wie Turken, Marokkanen en Surinamers) tijdens de eerste golf vaker in het ziekenhuis belandden dan anderen. De GGD Amsterdam en Amsterdam UMC zijn bezig met onderzoek naar de mate waarin corona voorkomt bij zes verschillende etnische groepen. De uitkomsten worden dit najaar verwacht.

Mensen met niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker obesitas, diabetes en hart- en vaatproblemen. Mogelijk spelen ook sociaaleconomische omstandigheden een rol. Uit Amerikaanse en Engelse studies blijkt dat hoe lager mensen op de sociaaleconomische ladder staan, hoe groter de kans ze worden getroffen door Covid-19.

Extra inspanning

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe zei afgelopen zaterdag in Het Parool dat communicatie over alle coronamaatregelen bij groepen lager op de sociaaleconomische ladder een extra inspanning vergt van de overheid. “Je moet twee of drie keer harder je best doen om de boodschap daar te krijgen, ook dat beïnvloedt de impact van Covid.”

Meer over