PlusAchtergond

Hoe geef je goed schooladvies aan leerlingen uit groep 8 met achterstand?

De leerlingen die tijdens de scholensluiting tijdens de eerste lockdown in groep 7 zaten, zitten nu in groep 8. Kunnen zij hun opgelopen achterstand nog op tijd inhalen voor ze naar de middelbare school gaan?

Hanna Bijl en Laura Obdeijn
null Beeld Sem van der Wal/ANP
Beeld Sem van der Wal/ANP

Leerlingen uit groep 7, die tijdens de eerste lockdown het onderwijs vanuit huis moesten volgen, worden het kind van de rekening als de opgelopen achterstanden niet aangepakt worden, zegt Arnold Jonk, bestuurder Samen tussen Amstel en IJ en portefeuillehouder van De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. “Zij zitten dit jaar in groep acht en krijgen een middelbareschooladvies. Het gevolg van de schoolsluiting kan bij hen daarom verstrekkend zijn.”

Bijna alle leerlingen hebben de school en een leerkracht gemist, blijkt uit onderzoek van de gemeente en basisschoolbesturen, maar voor leerlingen die destijds in groep 7 zaten, nu in groep 8, is extra aandacht nodig.

Hoewel ook in groep 4, 5 en 6 achterstanden zijn ontstaan, is dat een minder urgent probleem, zegt Jonk. “Dat kunnen we in de loop van de jaren nog rechttrekken. Maar bij de achtstegroepers is daar nauwelijks nog tijd voor, zeker in een periode waarin klassen voortdurend naar huis worden gestuurd als een docent ziek is of in quarantaine moet.”

Tandje erbij

Je merkt het in de klas, zegt Elize Jong, directeur van Onze Amsterdamse School in de Houthavens. Waar de leerlingen normaal gesproken met rekenen starten na de zomer, was dat nu niet mogelijk. “Ze misten echt een deel, daar kun je niet zomaar overheen stappen.” Subsidie maakt een extra leerkracht in groep 8 twee dagen per week mogelijk, die begeleidt de leerlingen met een achterstand. Vervolgens bekijkt de school de situatie in januari opnieuw, als nieuwe toetsen zijn gemaakt. “Het is een korte periode, we moeten ze echt goed in de gaten houden.”

Er moet een tandje bij, zegt Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En dat begint bij het oplossen van het lerarentekort. “Anders heb je niemand om die kinderen extra aandacht te geven.” Daarnaast is het volgens haar belangrijk om niets over te slaan in de hoop sneller op het gewenste niveau te komen. Dan ontstaan gaten in de kennis. “Geef het tijd, er zit niets anders op.”

En als die tijd er niet is omdat een leerling naar de middelbare school gaat? Het geven van een goed advies is volgens haar nog belangrijker dan voorheen. Het risico bestaat dat een kind een advies krijgt dat niet passend is. “We weten dat dit systematisch vaker gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen met laagopgeleide ouders. In andere jaren kan het advies van deze leerlingen nog bijgesteld worden na de eindtoets, maar die is door corona niet gemaakt.”

Eindsprintje

Maar vlak ook niet te gemakkelijk uit wat leerkrachten al van leerlingen weten, zegt ze. “Het advies is gebaseerd op de hele loopbaan. Van de leerling zijn na acht jaar ontzettend veel gegevens bekend. Die twee maanden schoolsluiting veranderen dit beeld niet opeens enorm.”

Dat zegt ook Jong. “We zijn ons ervan bewust dat de toetsen vlak na de schoolsluiting niet betrouwbaar zijn. Gelukkig hebben we al veel informatie over de kinderen, dus we zullen er met het advies niet heel ver naast zitten.” Sommige kinderen maken nog een eindsprintje. “Dan wordt het maatwerk. Bij twijfel kijken we bijvoorbeeld met extra toetsen of meer duidelijk wordt.”

Goede afspraken maken

Een lager advies geven is geen optie, zegt Jonk. “Dan doe je geen recht aan wie de kinderen zijn.” Wanneer je een advies uitbrengt dat uitgaat van het niveau dat een leerling zonder lockdown zou hebben bereikt, is de consequentie dat middelbare scholen leerlingen binnenkrijgen met achterstanden. Samen met de middelbare scholen wordt daar nu naar gekeken, zegt hij. “Belangrijk is dat we hierover goede afspraken maken, die op elke school in de stad hetzelfde zijn, om verschillen te voorkomen.”

Voor docenten in de brugklas geldt volgens Volmans: “Bedenk dat de mogelijkheid bestaat dat een kind meer kan dan je denkt. Maar dat was altijd al zo: kinderen ontwikkelen zich heel verschillend.”

Meer over