Nieuws

Haga Lyceum overweegt via rechter publicatie kritisch inspectierapport te voorkomen

Het Cornelius Haga Lyceum krijgt het oordeel ‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie in een rapport dat maandag officieel zal verschijnen. Dat oordeel kan de overheidsfinanciering van de school in gevaar brengen.

Bas Soetenhorst
null Beeld ANP
Beeld ANP

Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van dagblad NRC Handelsblad. De schoolleiding overweegt naar de rechter te stappen om publicatie van het rapport te voorkomen. Als dat niet lukt, heeft de school een jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. Blijken die onvoldoende dan kan de minister de geldkraan stapsgewijs dichtdraaien.

Het negatieve oordeel komt op een precair moment voor het Haga Lyceum, met het Avicenna College in Rotterdam op dit moment de enige islamitische middelbare scholen in Nederland. Het Haga Lyceum kampt al tijden met bestuurlijke problemen en kende een groot aantal wisselingen in de top. Het aantal instromende leerlingen valt tegen, waardoor het maar zeer de vraag is of aan de wettelijke groeinormen voor een nieuwe school kan worden voldaan. Ook dat gegeven bedreigt de bekostiging door de overheid.

Nieuwe concurrenten

Daarnaast zijn er twee initiatieven voor islamitische middelbare scholen die in 2023 hun deuren in Amsterdam hopen te openen. Die concurrentie is ook een bedreiging voor het voortbestaan van het Haga Lyceum. Dit voorjaar hakt het ministerie van Onderwijs de knoop door over het al dan niet financieren van die initiatieven.

De afgelopen jaren is het Haga Lyceum veelvuldig negatief in het nieuws geweest. De oprichters verkeerden van meet af aan op slechte voet met gemeente en rijksoverheid. Dat hing samen met de betrokkenheid van bestuurders die ook een rol speelden bij de voorganger van het Haga Lyceum, het Islamitische College Amsterdam (ICA). Dat sloot in 2011 de deuren wegens wanbeleid en slecht bestuur.

Salafistische invloeden

Het Haga Lyceum raakte ook in opspraak door berichten over salafistische invloeden rondom directeur-bestuurder Soner Atasoy. Deze werd in het voorjaar van 2020 ontslagen na een ruzie binnen het bestuur. Met een nog altijd niet beëindigde reeks rechtszaken probeert hij sindsdien terug te keren.

Heel even leek de school in kalmer vaarwater te belanden. In het voorjaar van 2021 had de inspectie ‘een positieve indruk’ over de onderwijskwaliteit. Maar de rust was van korte duur. Atasoys opvolgers wisselen elkaar in hoog tempo af, wat samenhangt met interne conflicten. Voormalig PvdA-stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud hield het amper een jaar vol als directeur. Na zijn vertrek nam Kudret Camdere, oud-rector van het ICA, zijn functie waar.

Dit najaar toonde onderwijsminister Arie Slob zich in een brief aan de Kamer al bezorgd over de bestuurlijke situatie en waarschuwde hij dat de inspectie de school ‘zeer nauwlettend’ in de gaten zou blijven houden.

De schoolleiding en het bestuur van het Haga Lyceum waren dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Meer over