Nieuws

GroenLinks en PvdA willen verhuurders in Amsterdam tot verduurzaming kunnen dwingen

Het negentiende-eeuwse woningcomplex Oostenburg, één van de eerste voorbeelden van sociale woningbouw in Amsterdam, werd tijdens een renovatie voorzien van kozijnen met dubbel glas, maar wel in de originele stijl. Beeld Floris Lok
Het negentiende-eeuwse woningcomplex Oostenburg, één van de eerste voorbeelden van sociale woningbouw in Amsterdam, werd tijdens een renovatie voorzien van kozijnen met dubbel glas, maar wel in de originele stijl.Beeld Floris Lok

Nieuwe lokale regelgeving moet eigenaars van huurwoningen dwingen hun bezit te isoleren. Dit komt zowel de verduurzaming ten goede als de portemonnee van huurders vanwege lagere energielasten.

Ruben Koops

Alle 450.000 Amsterdamse woningen zouden in 2030 minimaal energielabel B moeten hebben door nieuwe dwingende regelgeving. Dat is het belangrijkste punt uit een voorstel van coalitiepartijen GroenLinks en PvdA.

Op dit moment zijn er nauwelijks mogelijkheden om verduurzaming van vastgoed af te dwingen. Huurders kunnen een gang naar de rechter maken voor elementaire zaken zoals de installatie van een cv-ketel. In het landelijke regeerakkoord zijn wel ‘normen en prikkels’ aangekondigd om huizen te verduurzamen. Ook wordt hierin gesproken van een verhuurverbod voor slecht geïsoleerde woningen, maar daaraan is geen termijn of uitwerking gekoppeld.

Verhuurvergunning met isolatie-eis

Als de gemeenteraad het voorstel van GroenLinks en PvdA aanneemt, zou Amsterdam via lokale regelgeving kunnen vastleggen aan welk label woningen moeten voldoen. Bijvoorbeeld door een isolatie-eis op te nemen in de ‘verhuurvergunning’, een nieuw wettelijk instrument dat in politiek Den Haag wordt voorbereid.

Het voorstel van GroenLinks en PvdA is tevens een symbool van de veranderende focus op het gebied van duurzaamheid in Amsterdam. In de pogingen om in 2030 zeker 55 procent CO2-reductie te realiseren werd in het oude coalitieakkoord uit 2018 vooral ingezet op grootschalige projecten zoals bouw van windmolens of het aardgasvrij maken van wijken. Isolatie speelde hierin geen rol.

Die ruimtelijke plannen ondervinden de laatste tijd steeds meer maatschappelijke weerstand, waardoor partijen uitwijken naar voorstellen die minder kiezers in het harnas jaagt. Diverse partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s daarom voorstellen opgenomen die isolatie van woningen moeten stimuleren. Zo wil de VVD een groot isolatiefonds waar huiseigenaren gebruik van kunnen maken, de Partij voor de Dieren pleit voor regels die woningcorporaties verplichten in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Ook het aanbrengen van dubbel glas, waartoe verhuurders wel verplicht kunnen worden, staat in de belangstelling. Overigens stemden PvdA en GroenLinks vorig jaar nog tegen een voorstel om dubbel glas overal in Amsterdam de norm te maken.

Slechte energiescore

In Amsterdam staan naar schatting meer dan honderdduizend woningen die slecht geïsoleerd zijn en veel energie ‘lekken’. Volgens een landelijke database heeft twee derde van de Amsterdamse huizen energielabel C of beter, de rest scoort minder goed. Dit gaat vooral om huizen van woningcorporaties, een kwart van de voorraad van corporaties heeft een slechte energiescore.

Verplichte isolatie is niet alleen goed voor de duurzaamheidsambities, het moet op termijn ook een eind maken aan het fenomeen energiearmoede. Huishoudens die hiermee te maken hebben, spenderen meer dan 10 procent van hun inkomen aan gas, water en licht. Dit probleem speelt in Zuidoost, Nieuw-West en met name in Noord, omdat hier heel veel eengezinswoningen staan die niet bepaald energiezuinig zijn.

Schattingen over het aantal huishoudens dat te maken heeft met energiearmoede variëren van rond de 25.000 in een recent onderzoek van TNO tot bijna 50.000 in een gemeentelijk onderzoek uit 2020.

Verduurzamingsregelingen

In het voorstel van PvdA en GroenLinks staat ook dat minima als compensatie voor de hoge energieprijzen een tegemoetkoming zouden moeten krijgen uit de regeling bijzondere bijstand. Daarnaast wil de gemeente regelingen aanbieden waarbij woningeigenaren een renteloze lening kunnen afsluiten om verduurzaming te financieren of de gemeente de verduurzaming te laten betalen in ruil voor een deel van het eigendom van de woning.

Het plan wordt na de verkiezingen besproken in de gemeenteraad.

Meer over